Home About Browse Search
Svenska


Aldén, Niklas and Andersson, Jakob, 2016. När färden är målet : upplevelser av ett rekreationsstråk i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

I en tid av förtätning får städernas grönområden allt större betydelse för stadens invånare. Hur grönområden upplevs beror på hur de är gestaltade, men också på hur de som rör sig genom dem färdas. I denna studie undersöktes hur olika färdsätt påverkar upplevelsen av det omgivande landskapet vid en rekreationsfärd. Undersökningen gjordes längs med rekreationsstråket Årummet i Uppsala. Färdsätten som undersöktes var: att cykla, att jogga, att gå och att åka rullstol. Undersökningen utfördes genom en modifierad variant av ELA - Experiential Landscape Analysis. Vi som textförfattare genomförde undersökningen genom att färdas längs sträckan och utifrån våra upplevelser gjorde vi kartor, tabeller och anteckningar. Utifrån de kvalitativa resultaten i kartorna och anteckningarna, samt de kvantitativa i tabellerna, analyserades sedan likheter och skillnader mellan de olika färdsätten. Jämförelsen gjordes med avseende på ELA:s fyra komponenter samt med avseende på rutten och gemensamma nämnare. Arbetet belyser tre viktigare samband. För det första överensstämmer studien med Thwaites och Simkins teori om att lägre hastighet leder till fler upplevelser vilka i sin tur blir mindre i storlek. Undersökningen stämmer också med Gehls teori om att fotgängare har bäst kontakt med sin omgivning. Slutligen konstaterar vi att vår färd med rullstol liknar cykelfärden i upplevelser som gäller tillgänglighet men har mer gemensamt med gångfärden vad gäller upplevelser av hastighet.

,

In a time of densification of cities, the importance of green urban spaces increases. How green spaces is experienced depends on their design, but also on how people move through these areas. This study examines how different means of travel affect the experience of the surrounding landscape, during a recreational journey. The study was made along the recreational area “Årummet” in the city of Uppsala. The different means of travel that was tested were: to bike, to jog, to walk and to travel by wheelchair. The investigation was done following a modified version of the method ELA - Experiential Landscape Analysis. We, the authors of this work, investigated our experiences of surroundings by traveling along the river while registering our experiences. These were later summed up into maps, charts and notes. The qualitative results in the notes and maps, and the quantitative data in the charts was then analyzed and compared due to the different means of travel. The analysis was based on the components of the original ELA method, the different route choices and similarities among the means of travel. The study led to three important relationships. First, the study corresponds to Thwaites’ and Simkins’ theory that lower speeds leads to a greater amount of experience on a smaller scale. Our research also agrees with Gehl’s theory that pedestrians have a great sensory contact with their surroundings. Finally we state that our travel by wheelchair has more in common with biking when it comes to experience accessibility, but are more similar to walking when experiencing speed.

Main title:När färden är målet
Subtitle:upplevelser av ett rekreationsstråk i Uppsala
Authors:Aldén, Niklas and Andersson, Jakob
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Experiential Landscape Analysis, rekreationsfärd, färdsätt, rekreationsstråk, rörelse, upplevelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5643
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5643
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Aug 2016 14:41
Metadata Last Modified:09 Aug 2016 14:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics