Home About Browse Search
Svenska


Bergvall, Maria, 2011. Vägen från mental ohälsa leder genom trädgården : en litteraturstudie om terapiträdgårdens läkande effekt och asylsökande barns mentala ohälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
498kB

Abstract

Av världens 36,8 miljoner flyktingar är nästan hälften barn. Barn är ofta direkt eller indirekt offer för krigets våld. I landskapsarkitektens arbete med att gestalta utemiljöer för alla bör även asylsökande barn tas in som en viktig grupp.
Terapiträdgårdar kan vara en inspirationskälla vid skapandet av miljöer för mental återhämtning, då de används som en behandlingsmetod för reducering av stressrelaterade symtom och psykisk ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka om och i sånt fall hur terapiträdgårdar kan tänkas hjälpa asylsökande barn att må bättre. För att uppnå syftet behandlas även frågorna; Vilka är de vanligaste psykiska besvären hos asylsökande barn? Vilka symtom på psykisk ohälsa kan, enligt litteraturen, minska vid kontakt med terapiträdgårdar? Och om terapiträdgårdar kan hjälpa asylsökande barn, vilka komponenter i utformningen sägs vara viktigast? Detta är en litteraturstudie på grundnivå, 15 hp, där ett flertal relevanta artiklar och böcker studeras. Studien behandlar alla asylsökande barn upp till 18 år oavsett om de kommer ensamma eller med familjen. Inget djupare medicinskt resonemang kring barnens tillstånd förs. Studien visar hur de vanligaste symtomen hos asylsökande barn är PTSD, stress och oro. Resultatet påvisar även hur terapiträdgårdar reducerar en mängd stressrelaterade symtom och hjälper till med bearbetningen av traumatiska upplevelser. Detta beskrivs i resultatet ske genom att ge individen en ökad känsla av kontroll, minskat ansvarstagande, möjlighet till socialt stöd och positiva sinnliga intryck. Analys av resultatet pekar på att terapiträdgården skulle kunna användas för att hjälpa asylsökande barn att få en bättre mental hälsa. Ett flertal aspekter på hur en terapiträdgård kan hjälpa barn med traumatiska upplevelser beskrivs.

,

Almost half of the world’s 36.8 million refugees are children. Children are generally direct or indirect victims of violence associated with war. Refugee children should be considered an important group by Landscape Architects who work to create outdoor spaces where refugee children might dwell or visit. Inspiration can be taken from the work with Therapeutic Gardens to reduce stress related symptoms and psychological illness. The aim of this study is to investigate if and how Therapy Gardens can help asylum seeking children to a better mental health. To pursue the aim the following questions are discussed; Which are the most common psychological complications experienced by asylum seeking children? According to the literature, which symptoms of psychological illness can be reduced by visiting a Therapy Garden? And, if Therapy Gardens can help refugee children, which are the most important components in the design? This bachelor level literature study is based on information gathered from numerous relevant articles and books. The study considers all asylum seeking children up to the age of 18 years, irrespective of whether they arrive alone or with their families. The medical condition of the refugee children is not discussed any further in this study. The results show that the most common symptoms for refugee children are PTSD, stress and anxiety. The results also demonstrate how Therapy Gardens reduce stress related symptoms and assist with recovery after a traumatic event. This is encouraged by giving the specimen an increased feeling of control, a reduced liability, an opportunity to social support and positive sensuous impressions. The analysis of the results indicates how Therapy Gardens can be used to help asylum seeking children towards a better mental health. Several aspects of how a Therapy Garden can help children with traumatic experience are described.

Main title:Vägen från mental ohälsa leder genom trädgården
Subtitle:en litteraturstudie om terapiträdgårdens läkande effekt och asylsökande barns mentala ohälsa
Authors:Bergvall, Maria
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Granvik, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Läkande trädgård, Flyktingbarn , Psykisk hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-517
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-517
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2011 11:33
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics