Home About Browse Search
Svenska


Söderman, Amanda and Sack, Hedvig, 2015. Abstrakt till konkret : en undersökning av gestaltningsprocessen från koncept till förslag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

I det här arbetet undersöks begreppet koncept genom en gestaltning. Koncept är bärande idéer och vanligt förekommande inom de konstnärliga yrkena, bland annat inom landskapsarkitekturen, och används som ett hjälpmedel vid skapande. Trots att det är ett viktigt arbetsredskap och en stor del av den gestaltande processen är koncept ett ofta oklart begrepp. Hur översätts det i en gestaltning och vad tillför det? Vi anser att det är viktigt att öka förståelsen av koncept och hur det används. Vi har därför i detta arbete undersökt vad som händer under en gestaltningsprocess när ett koncept blir till ett förslag. Genom att göra en gestaltning av ett koncept och dokumentera hela processen i en arbetsbok kan vi följa oss själva och den bärande idén i utvecklingen. Det resulterande materialet har delats upp i en bildserie av skisser och en processbeskrivning där händelseförloppet under arbetet redovisas. Våra skisser visar på den vikt och form ett koncept kan få i en gestaltning och i en analys av processbeskrivningen uppmärksammas ett antal fenomen som är viktiga i konceptutvecklingen. Vi har i den allmänna analysen av processen noterat hur det konceptuella arbetet delas upp i tre etapper där olika fenomen förekommer. I den första etappen letar vi framförallt efter ett formspråk som hänger ihop med konceptet, men blindspår och definieringar av konceptet är andra fenomen som förekommer. I den andra etappen arbetar vi på en högre detaljeringsgrad med starkare designnoder och mer vidarearbetning av skisser. I den tredje etappen utvecklas visionsförslaget. Andra fenomen som förekommer och påverkar den konceptuella utvecklingen finner vi vara tiden, styrning, associationer, upprepningar och tillbakablickar. I den avslutande diskussionen behandlas dessa fenomen, och deras inverkan på konceptprocessen.

,

This paper is a study of concept through design. Concepts, or central ideas, are commonly used in artistic professions, landscape architecture among others, and is used as an aid in creative production. Though it is an important tool and a large part of the design process the term concept is often a vague notion. How does it translate into a design and what does it bring to the design process? We consider it important to increase the understanding of concepts and how they are used. In this paper we have therefore studied what happens in the design process when a concept turns in to a design. By producing a design, using a concept, and documenting the whole process we are able to follow our own and the concept’s development. The resulting material has been divided in to a series of sketches and a description of the process, where the series of events of the conceptual process are reported. Our sketches show the importance and form a concept can achieve in a design. In the analysis of the process a series of phenomena which are important in the conceptual development are recorded. In the general analysis of the process we have noted how the conceptual work can be divided into three stages where different phenomena are present. In the first stage we search for an idiom that correlates with the chosen concept, but false tracks and defining are other phenomena that appear. In the second stage we work to a higher level of detail with stronger design nodes and further processing of sketches. In the third stage the specific design is developed. Other phenomena we find present and affecting the conceptual process are time, steering, associations, repetitions and flashbacks. In the concluding discussion the phenomenons and their impact on the conceptual process are discussed.

Main title:Abstrakt till konkret
Subtitle:en undersökning av gestaltningsprocessen från koncept till förslag
Authors:Söderman, Amanda and Sack, Hedvig
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bärande idé, designprocessen, gestaltning, koncept, reflektion-i-handling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5013
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5013
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Dec 2015 15:46
Metadata Last Modified:09 Dec 2015 15:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics