Home About Browse Search
Svenska


Svanland, Sofia, 2015. Principer för gestaltning av en ridslinga : med avseende på en säker och variationsrik upplevelse. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
307kB

Abstract

Denna kandidatuppsats föreslår riktlinjer i form av principer för hur en ridslinga kan gestaltas i en utomhusmiljö med hänsyn till ridekipages behov. Gestaltningsprinciperna för en ridslinga kan användas som en checklista när landskapsarkitekter eller samhällsplanerare ska utforma en ridslinga. Då de flesta av både privata och kommunala hästverksamheter är förlagda till grönområden i städers kantzon, och ridsporten ständigt växer i dagens samhälle, behövs välplanerade ridslingor. Detta är viktigt för att skapa en säker och variationsrik upplevelse för ridekipage. Anläggning av en ridslinga i ett grönområde kan både gynna och missgynna ekologiska värden. Uppsatsen består av litteraturstudier samt intervjuer av personer med kompetens inom ridsporten. Ur metoderna framkommer det hur ryttare och hästar upplever utomhusmiljön utifrån deras naturliga beteenden.

,

This Bachelor thesis proposes principles of guidelines of how a ridning path can be created in an outdoor environment with respect to the equipages. The Design Principles of a riding path can be used as a checklist when landscape architects and urban planners are supposed to design a riding path. As mainly of the private and municipal horse activities are located to the green areas in the city´s outskirt, and while equestrian constantly is growing, there is a need of well-planned riding paths in today´s society. It is important to create a safe and varied experience for the equipages. The configuration of a riding path that is located in a green field can both favour and not favour ecological values. This thesis consists of literature studies as well as interview studies with experts of equestrianism. By these methods it emerges how riders and horses are experiencing the outdoor envi-ronment as seen from their natural behaviors.

Main title:Principer för gestaltning av en ridslinga
Subtitle:med avseende på en säker och variationsrik upplevelse
Authors:Svanland, Sofia
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, principer, ridekipage, ridslinga, ryttare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4974
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4974
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2015 13:24
Metadata Last Modified:17 Nov 2015 13:24

Repository Staff Only: item control page