Home About Browse Search
Svenska


Angergård, Hannes and Nordlund, Johanna, 2016. Plats för cykeln : en studie av cykelparkeringen och dess plats i den täta staden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Urbaniseringen och klimatkrisen är två fenomen som de senaste årtiondena ställt nya krav på våra städer. Stadskärnor förtätas och de allt mindre offentliga rummen måste innehålla allt fler funktioner. Samtidigt måste utsläppen minskas för att klara klimatkraven. Den yteffektiva och utsläppsfria cyklismen presenteras ofta som en av de viktigaste lösningarna på dessa utmaningar. Efter decennium av stadsplanering som gynnat bilen satsar nu därför många svenska städer på cyklismen, något som också givit resultat i en ökad andel cyklister i våra större städer. Med en ökad cyklism har även behovet av cykelparkeringar i städernas centrum ökat kraftigt. Kommuner runtom i Sverige brottas nu med ett nytt dilemma – överbelamrade cykelparkeringar och felparkerade cyklar som förfular stadsmiljön och försämrar tillgängligheten i centrum.
Syftet med detta arbete är att undersöka hur man kan tillgodose det ökade behovet av cykelparkeringar och samtidigt bibehålla en god stadsmiljö. Arbetet består av två delar, en bakgrundsstudie som behandlar fördelar och nackdelar med olika typer av cykelparkeringar, cyklisters parkeringsbeteende och hur cykelparkeringar kan bidra till en god stadsmiljö. Den andra delen består av en fallstudie av Uppsala stadskärna. I fallstudien har vi undersökt hur cykelparkeringsbehovet i stadskärnan kommer att se ut i framtiden, hur de parkerade cyklarna är fördelade geografiskt inom stadskärnan och vilka önskemål som finns hos Uppsalas cyklister vad gäller cykelparkeringar. Vi har också kastat ett kritiskt öka på Uppsala kommuns framtidsplaner vad gäller cyklism och cykelparkeringar.
Baserat på bakgrundsstudierna och fallstudien har vi tagit fram ett cykelparkeringsprogram generellt för olika typer av cykelparkeringar och specifikt för Uppsala stadskärna. Programmet ligger sedan till grund för ett förslag på hur cykelparkeringssituationen i Uppsala stadskärna kan förbättras. Kärnan i förslaget är att tillföra nya typer av cykelparkeringar som är bättre anpassade för olika cyklistgrupper, utöka kapaciteten genom att bland annat utnyttja befintliga bilparkeringsplatser i till exempel parkeringsgarage och att fördela de parkerade cyklarna mer jämnt geografiskt inom stadskärnan genom att tillhandahålla parkeringar med olika egenskaper på olika avstånd från viktiga målpunkter. Förslaget innefattar också en informationsdel med en cykelparkeringskarta och ett skyltprogram, samt illustrerade idéförslag för två platser i Uppsala stadskärna.

Main title:Plats för cykeln
Subtitle:en studie av cykelparkeringen och dess plats i den täta staden
Authors:Angergård, Hannes and Nordlund, Johanna
Supervisor:Berg, Per
Examiner:Butler, Andrew and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:cykel, cykelparkering, stadsmiljö, urbanisering, cyklism, cyklistbeteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5842
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5842
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2016 07:58
Metadata Last Modified:20 Sep 2016 07:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics