Home About Browse Search
Svenska


Lindén, Jannica, 2016. Gestaltning av Gransätersparken : en beskrivning av gestaltningsprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Att utarbeta ett gestaltningsförslag som anställd på en kommun innebär att vara både beställare, den som sätter ramarna för projektet, och gestaltande landskapsarkitekt. Projektet med att utarbeta ett gestaltningsförslag för Gransätersparken fick jag under min tid som anställd på Gatu- och parkdelningen på Norrtälje kommun. Uppgiften gick ut på att komma med ett gestaltningsförslag för en plats och anpassa gestaltningen efter platsens förutsättningar. Inom ramarna för denna kandidatuppsats har jag beskrivit processen bakom framtagandet av gestaltningsförslaget. Jag fick använda mig av metoder så som inventering och analys av platsen för att komma fram till ett avgränsat program för gestaltningen. Detta hjälpte mig att avgränsa uppgiften och utarbeta gestaltningsförslaget.
Utifrån programmet tog jag fram mitt första gestaltningsförslag som jag döpte till lövet. Denna gestaltning fick jag sedan revidera eftersom det var problem att få ihop höjdsättningen på de hårdgjorda ytorna för sittplatser och gångväg. Utifrån de aspekter som inte fungerade i det första förslaget kom jag fram till nya förhållningspunkter som sedan gjorde att nästa reviderade gestaltningsförslag blev bättre anpassat till platsen. Gransätersparken är idag byggd och bilder på detta redovisas i uppsatsens resultatdel.

,

When you make a design proposal as a landscape architect employed at a municipality it means that you both need to define the preconditions and make the design. The project to make a design proposal for a park that is now named Gransätersparken was a task that I got when working as a landscape architect at the street and park division at Norrtälje municipality. The task was to make a design proposal. Based on the conditions on site and adapt the design to that. I aim to describe the process that led to the finished design proposal within the context of this essay. To get to the design I used methods such as inventory and analysis of the site. From this I formulated a design program. This helped me to narrow down the task and create a design proposal.
This resulted in a design proposal that was named “The leaf”. But because differences in elevations on hard surfaces could not be solved I had to rethink the whole design. New conditions was defined that needed to get included in a new design proposal. The new design ended up being better adapted to the site. The park is now built and finished and pictures of Gransätersparken is displayed in the result part of the essay.

Main title:Gestaltning av Gransätersparken
Subtitle:en beskrivning av gestaltningsprocessen
Authors:Lindén, Jannica
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltningsprocess, Norrtälje kommun, rosa accentfärg, årstidsvariation med bärande växtgestaltning, runda former
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5918
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5918
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2016 11:24
Metadata Last Modified:06 Oct 2016 11:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics