Home About Browse Search
Svenska


Alsawadi, Mina, 2016. Det offentliga rummet som kanvas för gatukonst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilka former av gatukonst
som förekommer i en stadsmiljö, och hur de påverkar upplevelsen av det offentliga
rummet. Undersökningen genomfördes med inventering och analys av gatukonstverk
på fyra platser i Uppsala; Flogsta, Stadsträdgården, Vaksala torg samt
en del av Sankt Johannesgatan. Dessa platser representerar olika typer av rum:
bostadsområde, park, torg och gata. Inventeringen visar mosaik, klistermärken,
stickgraffiti och spraymallar placerade på trafikskyltar, stolpar, soptunnor, elhus,
fasader och elskåp. Den vanligast förekommande formen av gatukonst är klistermärken
uppsatta på fasader eller stolpar. Analysen av gatukonstverken skedde
genom introspektion, vilket innebär att jag studerade min egen uppfattning av
gatukonsten och satte egna ord på upplevelsen av den. Gatukonstens påverkan på
en betraktares upplevelse av det offentliga rummet kunde fastställas som positiv,
neutral eller negativ. Resultatet av studien visar att majoriteten av gatukonstverken
bidrar till att skapa en positiv upplevelse och känsla. De bidrar till att ge
identitet till den plats de finns i och de uppmärksammar platser i staden som annars
inte syns eller som är bortglömda. I vissa fall skapar eller förstärker gatukonstverken
rumsligheten på platsen. Uppsatsen avslutas med en diskussion
kring gatukonsten som fenomen och dess betydelse för det offentliga rummet.
Synen på gatukonst är under förändring. Viktiga frågor inför framtiden är behovet
av att kunna uttrycka sig genom gatukonst, och hur man kan hantera en sådan
föränderlig konstform i stadsmiljöer.

,

The aim of this Bachelor’s thesis is to examine which forms of street art there are
in a city environment, and how they influence the experience of the public space.
The study was conducted through inventory and analysis of street art pieces in
four places in Uppsala; Flogsta, Stadsträdgården, Vaksala square and a part of
Sankt Johannesgatan. These places represent different types of public space: residential
area, park, square and street. The inventory showed that there are mosaic,
stickers, graffiti knitting and stencils that are mainly placed on traffic signs,
poles, bins, facades and electrical cabinets. The most common form of street art
is stickers on facades and poles. The analysis of the street art pieces was conducted
with introspection which means that I studied my own perception of street
art and described the experience with my own words. Through the analysis, street
art’s influence on a viewer’s experience of the public space could be assessed as
positive, neutral or negative. The result of the study shows that the majority of
the street art pieces contribute to creating a positive experience and feeling. They
contribute to giving identity to the place they are in and they give attention to
places in the city that otherwise are not seen or forgotten. In some cases street art
creates or strengthens the spatiality of a place. The paper is concluded with a
discussion about street art as a phenomenon and its significance for public space.
The view on street art is changing. Important questions for the future are the need
of expression through street art, and how to handle a changing art form in city
environments.

Main title:Det offentliga rummet som kanvas för gatukonst
Authors:Alsawadi, Mina
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:offentliga rum, gatukonst, norm, street art, Uppsalas gatukonst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5812
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5812
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2016 10:09
Metadata Last Modified:13 Sep 2016 10:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics