Home About Browse Search
Svenska


Tunhielm, Jenny, 2011. Parkers användning och funktion : en undersökning av tre centrala parker i Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
782kB

Abstract

Uppsatsen handlar om hur Västerås centrala parker används. Arbetet syftar till att utvärdera om deras utseende, karaktärer och funktioner bidrar till att tillgodose invånarnas behov och intressen. Hur användningen förändrades beroende på aspekter som väder, vardag eller helgdag samt tid på dagen undersöktes genom platsobservationer vid olika tider och dagar. De tre parkerna Vasaparken, Rudbecksparken och Djäkneberget i Västerås valdes ut för undersökningen. Vasaparken och Rudbecksparken liknar till utformning och karaktär majoriteten av stadens centrala parker. De hör dessutom till de större parkerna i Västerås och är därför viktiga ytor. Djäkneberget var intressant då den skiljer sig markant från övriga parker både till karaktär och innehåll. Litteraturstudier har använts för att ta reda på vad människor har för behov av parkerna, vilka aktiviteter och funktioner olika grupper söker. Efter att ha sammanfört resultaten från två metoder visade det sig att parker med varierade funktionsytor och karaktärer används betydligt mer regelbundet. Vasaparkens utformning, med endast bänkar och prydnadsvärde, fungerade bara vid soligt och varmt väder. Människor behöver upplevelser, mötesplatser, bra promenadmöjligheter och möjlighet till andra aktiviteter för att uppehålla sig i utemiljön. Målpunkter som till exempel lekplats, minigolfbana och restaurang var det som lockade användare mer regelbundet. Allra bäst fungerar en park som är varierad både vad gäller aktivitetsutbud och karaktär. Detta tillgodoser fler behov, lockar olika grupper av brukare samt användare från andra områden i staden än enbart närområdet.

,

This essay compares the use of centrally located parks in Västerås, Sweden in order to determine if they, with their appearance, character and features, meet the needs and interests of the residents. The parks were observed during different times and days to detect how the use of the park changes depending on weather, weekend versus workday, and the time of day. Vasaparken, Rudbecksparken and Djäkneberget were the parks selected for this study. Vasaparken and Rudbecksparken’s appearance and character are similar to the majority of Västerås central parks. They are also the bigger parks and are therefore important areas of the town. Djäkneberget adds an interesting comparison since it is very different from the other two, both in character and features. A literature review was done to find out what kind of needs, activities and experiences inhabitants want in this kind of environment. The result shows that parks that contain variation in features and character have a much more regular use. Vasaparken with its one feature, benches to sit on, and unvaried character was only used when the weather was sunny and warm. People want aesthetic experiences, meeting places, good walkways and opportunities for other activities. Places of interests such as playgrounds, miniature golf courses and restaurants are things that attract people more frequently. Parks with varied character and choices of activities are the ones that are most popular. The reason for their popularity is that they satisfy more of the residents’ needs and attract different groups of people and not only people from the area closest to the park.

Main title:Parkers användning och funktion
Subtitle:en undersökning av tre centrala parker i Västerås
Authors:Tunhielm, Jenny
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:centrala parker, Västerås, behov, funktion, användning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-785
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-785
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Nov 2011 14:33
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics