Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Anna, 2014. Faktorer som påverkar växters utveckling : en studie av vegetationens utveckling i rondeller. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Cirkulationsplatser är vanligt förekommande i vårt samhälle och det byggs ständigt nya eftersom det är säkrare och smidigare än en fyrvägskorsning. Rondellen är ofta en plats för utsmyckning i form av växter eller av konstverk. För att växter ska ha ett prydande värde i rondeller måste de utvecklas bra och det här examensarbetet undersöker just hur växter har utvecklats i rondeller sedan plantering.
Arbetet grundar sig i en inventering av 74 rondeller fördelade i regionerna Norrland, Mälardalen och Västkusten som har olika klimatförhållanden och har olika stor användning av vägsalt vintertid. Det insamlade inventeringsmaterialet har sorterats, analyserats på artnivå och på generell nivå med utgångspunkt i en litteraturstudie om växters utveckling. Litteraturstudien har även legat till grund för ett inventeringsprotokoll baserat på symptom som växterna kan visa upp beroende på bland annat vatten- och näringstillgång och växternas härdighet.
Under arbetet har jag kommit fram till att man som planerare, projektör, anläggare och förvaltare har stor påverkan på växternas utveckling i rondeller. Val av växtmaterial, markuppbyggnad, växternas etablering och förvaltning är av betydelse. Vägsaltets påverkan visade sig inte var lika stor som jag tidigare trott vilket bland annat hänger ihop med rondellens utformning. Med arbetet vill jag belysa vilka faktorer som påverkar växternas utveckling och vad man bör tänka på vid projektering och förvaltning av framtida rondeller.

,

Roundabouts are common along main roads because the traffic flows better and less serious accidents are happening. They are often a place for decoration in the form of plants or of artwork. For plants to have an adornment value in roundabouts they must develop well. It is not enough that the plants just survive for 5-10 years, they must be healthy, lush and fulfill their intended function. If they fulfill these criteria, the plants developed in a desirable manner. Poorly developed plants can be partly or totally dead, have poor growth and/or does not fill its intended function. Several key factors influence plant development and the purpose of this master thesis is to highlight the factors that influence plant development and show what to consider when planning and managing future roundabouts.
The work is based on a literature research and a field inventory of vegetation in 74 roundabouts divided into the cities Östersund, Umeå, Uppsala, Stockholm, Varberg and Halmstad with different climate and growing conditions. The 40 most common spices where analyzed at a species level and at a general level. The background information was a central part in the analysis of the collected inventory material. The inventory protocol was also created from the background information, in particular specific signs of plant development.
During the project I have come to the conclusion that most of the factors that affect plant development can be affected by designers, planners and management. The length of the growth period and differences in climate between different climate zones are factors that can not be affected directly. But by using plants with the appropriate climate adaptation and by favourable design of the roundabouts build-up it is possible to give the plants good conditions to develop well. The impact of the de-icing salt was not as big as at thought from the beginning. The impact depends on the design of the roundabouts.

Main title:Faktorer som påverkar växters utveckling
Subtitle:en studie av vegetationens utveckling i rondeller
Authors:Arvidsson, Anna
Supervisor:Lagerström, Tomas
Examiner:Ericsson, Tom and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Cirkulationsplats, inventering av vegetation, rondell, salttåliga växter, vegetation i trafikmiljö, växters utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3249
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3249
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 May 2014 09:56
Metadata Last Modified:09 May 2014 09:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics