Home About Browse Search
Svenska


Ottosson, Johanna, 2014. Barns favoritplatser, ett underlag vid skolgårdsplanering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
997kB

Abstract

Barn i yngre skolåldern spenderar mycket tid på skolgården; därför är det viktigt att de trivs där. Flera studier har visat på just vikten av anknytning till plats för människors
psykiska välmående och känsla av samhörighet. Genom förståelse för vad platsanknytning är och hur det uppstår ökar chansen för landskapsarkitekter att kunna
skapa omtyckta platser.

Syftet med kandidatarbetet är att undersöka hur kvaliteterna hos barns favoritplatser utomhus kan utgöra underlag för en skolgårdsutformning. Inom undersökningen
representerade uttrycket ”favoritplats” en plats som barnet knutit an till. Frågeställningen löd: Hur kan kvaliteterna hos platser i utomhusmiljö som barn på Nybbleskolan knutit an till utgöra en del av underlaget för en skolgårdsutformning?

För att få större förståelse för vilka platser barn knyter an till genomfördes en enkätstudie på Nybbleskolan i Flen. Enkäten bestod av fyra frågor om varje barns favoritplats samt en teckning av platsen.

Totalt 68 enkäter från barn i årskurs ett, två, tre och fyra kom att utgöra grunden för det fortsatta arbetet. Resultatet delade in barnens svar i fem grupper av favoritplatser: fotbollsplan, skog, lekplats, plats vid vatten samt egen trädgård. Dessa fem grupper analyserades utifrån barnens svar för att skapa en förståelse för vilka kvaliteter barnen uppskattade på respektive plats. Med utgångspunkt i kvaliteterna presenteras ett möjligt
underlag för en skolgårdsutformning.

,

Children in their younger school years are bound to spend much time in their school yard; therefore it is of great importance that they enjoy it there. Many previous studies have highlighted the importance of emotional attachment to a place for psychological wellbeing and sense of belonging. Through understanding of place attachment and how it
develops, landscape architects will most likely be better fit to create cherished places.

The purpose of this study is to explore how the qualities of children’s favourite outdoor places could be used as a basis when planning a school yard. Within the study,
the term 'favourite place' represented a place to which the children had attachment. The question of the study came to be: How could the qualities of the places in outdoor
environment to which children at Nybble Elementary School have become attached, be used as a basis when planning a school yard?

A questionnaire study was held at Nybble Elementary School, Flen, in order to explore this issue. The questionnaire consisted of four questions regarding each child's
favourite place, completed by a drawing of this place.
A total of 68 questionnaires from children in grade one, two, three and four came to lay the basis of the study. From the questionnaires, five groups of 'favourite places' took form: football field, forest, playground, place by the water, and private garden. The questionnaires from each of the five groups were analysed in order to develop an
understanding of what qualities the children appreciated at each place. Drawing from those qualities, a basis usable within school yard planning was formed.

Main title:Barns favoritplatser, ett underlag vid skolgårdsplanering
Authors:Ottosson, Johanna
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:favoritplats, miljöpsykologi, platsanknytning, skolgård, utformning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3613
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3613
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2014 14:37
Metadata Last Modified:25 Aug 2014 14:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics