Home About Browse Search
Svenska


Ljungman, Henrik, 2014. Green-urban balance : a proposal for balancing green area preservation and urban development in the city of Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Rapid urbanization causes competition over land use between green area preservation and urban development in cities and greatly affects ecosystems as well as human well-being. This conflict is significant all around the world as many cities are now replacing existing green areas with new developments. The area around Dag Hammarskjöld's väg in Uppsala is currently experiencing the same conflict, as the need that the city has for new housing represents a threat for the many valuable green areas that are in the site. The purpose of this project was to understand how the need of urban development and the preservation of green areas could be balanced. This understanding would thereafter be used to make a design proposal for the area around Dag Hammarskjöld's väg. First a literature study that focused on three urban design ideologies was made. The three urban design ideologies: The Compact city, the Garden city and Landscape urbanism, were best believed to provide answers for the problem of balancing green area preservation and urban development, and were therefore used to extract ideas as a foundation for six design strategies to help achieve this balance. The design strategies were used to produce a design proposal for the area around Dag Hammarskjöld's väg. The design proposal deals mainly with one issue: the balance between green area preservation and urban development and does not provide a holistic planning solution. The two main results are the design strategies for balancing green area preservation and urban development and the design proposal for the area around Dag Hammarskjöld's väg. The design strategies could be of future use in other projects dealing with similar issues. The design proposal can serve as an example of how to solve this issue in a real site. Furthermore, it could be used by the municipality to inform the future planning of the area.

,

En allt högre urbaniseringstakt skapar konkurrens om utrymmet i våra städer mellan bevarandet av grönytor och behovet av stadsutveckling. Konkurrensen har stor inverkan på ekosystem samt det mänskliga välbefinnandet. Den här konflikten är märkbar i städer över hela världen då grönytor ersätts och exploateras. Området omkring Dag Hammarskjölds väg i Uppsala ställs nu inför samma konflikt eftersom stadens behov av nya bostäder utgör ett hot mot de värdefulla grönområdena. Syftet med projektet var att förstå hur behovet av stadsutveckling och bevarande av grönytor kan balanseras. Förståelsen för frågan användes sedan för att ta fram ett gestaltningsförslag för utveckling av området runt Dag Hammarskjölds väg. Först gjordes en litteraturstudie med fokus på tre urbana designideologier. De tre urbana designideologierna: Den kompakta staden, Trädgårdsstaden och Landskapsurbanism valdes för att de bäst ansågs kunna ge svar på problemet med att finna en balans mellan bevarandet av grönytor och behovet av stadsutveckling. Designideologierna användes som teoretisk grund för att utvinna idéer. Idéerna bearbetades till sex designstrategier som syftar till att balansera grönområden och stadsutveckling. Designstrategierna användes sedan för att skapa ett gestaltningsförslag för området runt Dag Hammarskjölds väg. De två huvudresultaten är designstrategierna för att balansera bevarandet av grönytor och stadsutveckling samt gestaltningsförslaget för området runt Dag Hammarskjölds väg. Designstrategierna skulle i fortsättningen kunna användas i andra projekt som berör liknande problem. Gestaltningsförslaget kan tjäna som ett exempel på hur frågan kan lösas på en specifik plats. Dessutom skulle det kunna användas av kommunen för att upplysa och inspirera framtida planering av området.

Main title:Green-urban balance
Subtitle:a proposal for balancing green area preservation and urban development in the city of Uppsala
Authors:Ljungman, Henrik
Supervisor:Calderon, Camilo
Examiner:Ignatieva, Maria and Nilsson Varhelyi, Hildegun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:green area preservation, urban development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3623
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3623
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:27 Aug 2014 14:26
Metadata Last Modified:27 Aug 2014 14:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics