Home About Browse Search
Svenska


Boberg, Ruth and Bergebo, Elsa, 2016. Borta bra men hemma bäst? : bostadsnära utemiljö ur studenters perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Motivet till vår uppsats föranleddes av att det i dag finns exempel på hur bostads-gårdar helt prioriteras bort för gruppen studenter i stadsplaneringen. Syftet var att studera betydelsen och användningen av den bostadsnära utemiljön för denna grupp. Vi genomförde en kvalitativ intervjuundersökning av nio studenter som bor i studentboende. Resultaten härrörde ur tematiska analyser av intervjusvaren. I en diskussion jämfördes resultaten med Eva Kristenssons forskning om bostads-gårdar samt Ulla Berglunds och Ulla Jergebys forskning om stadens utemiljö. Vi fann att det i bostadsnära utemiljöer, så väl allmänna parker som bostadsgårdar, krävs att balansen mellan möjlighet till socialt utbyte och distans tas i beaktande. Studenters behov av bostadsgårdar är inte mindre än för andra vuxna vilket tidi-gare studerats. Allt för små bostadsgårdar kan dock inte möta de önskemål och behov som studenterna ger uttryck för. I sådana fall kan mer resurser till en all-män park komma till större nytta.

,

The reason for this essay was prompted by the fact that there are now plans for apartment buildings completely without housing estates. These homes are ad-dressed for students. The aim of our survey was to study the importance and use of residential outdoor environment for this group. We conducted a qualitative in-terview study of nine students living in student housing. The results derived from a thematic analysis of the interview responses. In a discussion, the results were compared with Eva Kristensson's research on housing estates and Ulla Berglund and Ulla Jergeby's research on the city's outdoor environment. We found that to build a well-functioning residential outdoor environment it is necessary to bal-ance the opportunity for social exchange as well as the opportunity for distance to others. Student’s need of housing estates are not less than for adults in general. Too small housing estates cannot meet the wishes and needs that students ex-press. In those cases it is better to allocate resources on more robust public parks.

Main title:Borta bra men hemma bäst?
Subtitle:bostadsnära utemiljö ur studenters perspektiv
Authors:Boberg, Ruth and Bergebo, Elsa
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:boendemiljö, bostadsgård, Gamla Studentstaden, Lappkärrsberget, studentbostad, utemiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5591
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5591
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Aug 2016 12:37
Metadata Last Modified:03 Aug 2016 12:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics