Home About Browse Search
Svenska


Hultman, Amanda, 2014. POP UPP Café, med skoven som nabo och Pallet Pavilion : en studie av tillfällig landskapsarkitektur i staden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Av tradition förknippas landskapsarkitektur med permanenta lösningar, men under de senaste åren har den tillfälliga landskapsarkitekturen fått allt större genomslagskraft världen över. Projektens syfte, upphovsmakare, utformning, tidsspann, skala och inverkan varierar. Syftet med denna uppsats är att identifiera vad begreppet tillfällig landskapsarkitektur är samt analysera hur sådan arkitektur kan inverka på människor och städer. Tre projekt valdes ut som exempel att studera: POP UPP Café i Uppsala, Med skoven som nabo i Århus och Pallet Pavilion i Christchurch. En studie av projektens utformning och den respons de fick exemplifierar den tillfälliga landskapsarkitekturens uttryck och varierande inverkan beroende på plats, tid, sammanhang och brukare. Den vetenskapliga litteraturen
i ämnet är begränsad. Därför bygger arbetet på flera olika medier samt intervjuer.

Kärnan i tillfällig landskapsarkitektur är den förutbestämda tidsbegränsningen. Det finns för- och nackdelar och många användningsområden kopplade till tillfällig landskapsarkitektur.

Därmed finns många svar på hur den kan inverka på människor och städer. De tre studerade projekten exemplifierar hur tillfällig landskapsarkitektur kan fungera på en specifik plats. Undersökningen av brukarnas reaktioner visar, med få undantag, positiv respons. I studien diskuteras responsen och betydelsen av den här typen av arkitektur. Ett
exempel är mångsidigheten i begreppets definition. Det är viktigt att stadens planerare är väl insatta i den tillfälliga landskapsarkitekturens möjliga roller i stadslandskapet. Tillfälliga och permanenta lösningar behöver inte heller negera varandra utan bör utföras i samklang.
Tillfällig landskapsarkitektur kan även inneha ett syfte av permanens.

,

Traditionally, landscape architecture is associated with permanent solutions. However, over the past few years more attention has been paid to temporary landscape architecture
all over the world. There are various aims, creators, design solutions, time spans, scales and impacts associated with the projects. The aim of this bachelor’s thesis is to identify temporary landscape architecture as a concept and to analyze how this kind of architecture can impact on people and cities. Three study projects were chosen: POP UPP Café in Uppsala, Med skoven som nabo in Århus and Pallet Pavilion in Christchurch. Studying design and feedback linked to these projects reveal expressions of temporary landscape architecture and its varying impact due to place, time, context and users. There is little scientific literature on the topic. Thus, information was obtained through several types of media, as well as interviews. Temporary landscape architecture is characterized by a predetermined time limitation. There are advantages and disadvantages with the concept, as well as several possible applications. Consequently, there are many answers to how it can impact. This study of three projects and people’s reactions to them illustrates how temporary
landscape architecture can work at a specific spot, investigating how the users embrace and attach importance to it. With only a few exceptions, their response was
positive. The significance of the results and the topic in general are further discussed in this thesis. For instance, the definition of the temporary landscape architecture concept is remarkably versatile. It is therefore important that city planners cover the concept and its possibilities in urban landscapes in a qualified manner. Moreover, permanent and temporary solutions do not have to negate each other, but should be implemented in harmony.
Temporary landscape architecture can also contain a purpose of permanency.

Main title:POP UPP Café, med skoven som nabo och Pallet Pavilion
Subtitle:en studie av tillfällig landskapsarkitektur i staden
Authors:Hultman, Amanda
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:installation, inverkan, landskapsarkitektur, socialt hållbar stadsutveckling, stad, tillfällig
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3793
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3793
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2014 15:13
Metadata Last Modified:22 Sep 2014 15:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics