Home About Browse Search
Svenska


Kullander, Lisa and Karlsson, Rebecca, 2018. Parkbryggan : en gestaltning av ett parkstråk i södra Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Uppsala är en stad som växer och förtätas i snabb takt. Den höga exploateringen ger en ökad procent hårdgjord yta och färre grönområden. Detta leder till en större andel dagvatten som måste omhändertagas, då den naturliga infiltrationen minskar.

En god tillgång av natur och rekreation är viktigt för människors välbefinnande. När andelen grönområden minskar ställs det högre krav på de som återstår, för att uppfylla både sociala, ekologiska och estetiska värden.

I detta arbete har ett gestaltningsförslag tagits fram av ett parkstråk i södra Ulleråker; ett planerat område i Uppsala med hög exploateringsgrad. Fokus i gestaltningen har varit att skapa ett parkstråk med en integrerad dagvattenhantering som samtidigt innehåller ytor för vistelse och fungerar som en spridningsväg för hotade arter i området. Den största utmaningen i gestaltningsarbetet har varit att rymma dessa funktioner på en begränsad yta.

Arbetet är framtaget med trivalent design som hjälpmedel, där en balans mellan sociala, ekologiska och estetiska värden som utgångspunkt. Genom en tolkning av trivalent design formulerades frågor som använts under hela arbetet för att säkerställa att alla tre värden återfinns i gestaltningen.

Gestaltningsförslagets utformning bygger på ett koncept som består av tre delar; stark identitet, grön länk och möten. Där stark identitet syftar till att skapa ett sammanhängande stråk med en tydlig orienterbarhet, uppnås detta genom att låta Cinnoberbaggens röda färg återkomma på möbler och utrustning längs hela stråket.

Parkstråket ska även fungera som en grön länk mellan naturområdena i öster och väster. Genom att bevara och plantera ny vegetation knutet till hotade arter i området möjliggörs en spridningsväg.

Möten står för mötet mellan natur och stad där parkstråket ska fungera som en brygga mellan dem. Det syftar även till att främja möten mellan människor genom att möjliggöra för spontan vistelse och aktivitet.

,

Uppsala is a city that rapidly grows and densifies. The high exploitation results in a decreased percentage of green areas that can infiltrate water. This leads to a larger amount of stormwater to manage.

A good access to nature and recreation is important for people's wellbeing. When the green spaces decreases, it require higher demands on those who remain to fulfill both; social, ecological and aesthetic values.

This master thesis is presenting a design proposal of a park in southern Ulleråker; an area in Uppsala planned to be densified. The focus of the design has been to create a park with integrated stormwater management, that contains areas for social activity and that serves as an ecological pathway for endangered species in the local area. The biggest challenge in the design has been to merge these aspects together in to a limited area.

Trivalent design was used as a tool to develop this master thesis, where a balance between social, ecological and aesthetic values is important. Through an interpretation of trivalent design, questions were formulated to ensure that all three values can be found in the design.

The design of the proposal is based on a concept consisting three parts; strong identity, green link and meeting points. Where strong identity aims to create a coherent path with clear orientation. This is achieved by letting furniture and equipment have a red color, inspired by the Cinnoberbagge, an endangered beetle which can be found in the Ulleråkers area.

The park will also serve as an ecological corridor between the green areas in east and west. This is accomplished by preserving and planting new vegetation linked to threatened species in the area.

Meeting points represent the meeting between nature and the city where the park will function as a bridge between them. It also aims to encourage spontaneous social activity between people.

Main title:Parkbryggan
Subtitle:en gestaltning av ett parkstråk i södra Ulleråker
Authors:Kullander, Lisa and Karlsson, Rebecca
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Dahlman, Ylva and Andersson, Thorbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:spridningsvägar, rekreation, dagvatten, parkstråk, Ulleråker, Uppsala, trivalent design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9542
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9542
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2018 11:14
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics