Home About Browse Search
Svenska


Söderström, Emma, 2010. Gestalta för att visa natur : ett förslag till entréområdet för Billuddens naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Det här examensarbetet tittar närmare på hur det fungerar att gestalta i natur och för
att visa natur. Gestaltning handlar om att ge struktur och organisation åt ett område,
skapa platser, ge identitet, lära ut och skapa tillgänglighet. Med visa natur menar jag att
få folk att upptäcka och uppleva naturen. Landskapsarkitekter kan genom sin kunskap
om natur, landskap och gestaltning spela en viktig roll för att synliggöra naturen och
ge folk möjlighet att uppleva den. Inom det här examensarbetet försöker jag besvara
frågeställningarna: Hur visar och tillgängliggör man natur genom gestaltning? Hur kan
arkitektur medverka till att skapa ett intresse hos allmänheten att ta sig ut i naturen?
Hur kan man genom gestaltning visa på en gemensam identitet? Metoden har varit att
besöka referensprojekt, läsa litteratur och genomföra ett gestaltningsförslag för entréområdet
till Billuddens naturreservat.

Arbetet är uppdelat i en bakgrundsstudie och i en gestaltningsdel. Bakgrundsstudien
fokuserar på två olika aktörer med olika förhållningssätt till gestaltning och natur. Det
är naturvårdsverket i Sverige och det är den Norska staten som initierat deras Nasjonale
turistveger. Enligt min tolkning är Naturvårdsverkets förhållningssätt att gestaltningens
uppgift är att representera och presentera naturen. Målet är att skapa en förståelse
och kärlek för naturen. Det norska förhållningssättet för sina turistvägar betonar mer
gestaltningens uppgift att skapa en upplevelse av naturen. Formen och arkitekturen har
fått större utrymme och använts i syfte att saluföra Norges natur till turister.

Billuddens naturreservat ligger i Uppsala län cirka två mil söder om Gävle. Uppsala
åsen har här sin nordligaste spets och naturreservatet innehåller en unik natur, starkt
påverkad av landhöjningen. Många känner igen området som Rullsand och besöker det
på grund av dess långa sandstränder och vackra natur. Innanför reservatsgränsen ligger
även Rullsandscamping. Dagens entrésituation till området är otydlig och identitetslös.
Det saknas ett helhetsgrepp och omsorg om detaljerna. Omgestaltningen av entrén
har genomförts utifrån ett antal programpunkter som ställdes upp med utgångspunkt
från områdets problem och brister samt med tanke på hur naturen kan visas upp och
tillgängliggöras.

Arkitektur kan bidra till ökat intresse för natur på olika sätt. Först har vi den spektakulära
arkitekturen som hamnar på bild och blir ett besöksmål i sig själv. Sedan har vi den
arkitekturen som är mer återhållsam i sitt uttryck men som skapar välfungerande platser
och höjer kvalitén av besöket i naturen. Gränsen mellan natur och gestaltning är viktig
för svaret hur natur kan visas genom gestaltning. Genom en gräns som kontrasterar
mot naturen blir naturens unika karaktär mer framträdande. Ett annat sätt att se det är
att gestaltningens uttryck ska tonas ner så att naturen ska få tala för sig själv och på så
sätt visas upp.

Naturens kraft påverkar oss ända in i själen. Men om du aldrig upplevt naturens kraft
kan du heller inte förstå den. Genom bra gestaltning kan man bredda målgruppen för
besök till natur och även om besöken inte ökar så gör ett synliggörande av natur att fler
sympatiserar med skyddet av natur.

Main title:Gestalta för att visa natur
Subtitle:ett förslag till entréområdet för Billuddens naturreservat
Authors:Söderström, Emma
Supervisor:Tidbeck, Elin
Examiner:Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Gestaltning, natur, naturvård, Billuddens naturreservat, entréområde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-697
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-697
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Sep 2010 13:57
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics