Home About Browse Search
Svenska


Erlandsson, Kristján and Frelin, Oskar, 2014. Ett gestaltningsförslag för Osmundsbergs kalkbrott. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Mot bakgrund av den ökade geologiska turismen världen över, väcktes för flera år sedan idén att skapa
Sveriges första internationella geopark, ett område i landskapet med utmarkerade geovetenskapliga
besöksmål. Projekt Meteorum arbetar idag för att förverkliga denna idé i Siljansbygden, Dalarna. Denna
geopark har sin utgångspunkt i ett av de största meteoritnedslagen i jordens historia, och ämnar visa upp
dess geologiska efterverkningar. Geoparken skall också visa hur denna kosmiska händelse har påverkat
människors liv i Siljansbygden fram till våra dagar. Projekt Meteorum har i dagsläget cirka 25 utmarkerade
geologiskt intressanta platser som initialt skall ingå i denna geopark.
Syftet med denna uppsats är att genom ett gestaltningsförslag visa hur en geologisk besöksupplevelse
kan se ut vid Osmundsberg, en av projekt Meteorums utvalda platser. Uppsatsen skall inom ramen för en
geopark visa hur en gestaltning kan förstärka platsen och dess historia. I gestaltningen har vi använt oss av en
förebild; Sohlbergsplassen, en anläggning i projektet Norsk Turistveg. Detta gav oss ett förhållningssätt som
vi sedan applicerade på vårt eget gestaltningsförslag. Uppsatsen diskuterar även hur man kan levandegöra
geologi, och hur ett arkitektoniskt tillägg, tillsammans med den befintliga platsen, kan skapa mervärden. Detta
kandidatarbete ger först en närmare introduktion i geoturism, geoparker och projekt Meteorum. Förstudie och
platsbesök mynnade sedan ut i ett gestaltningsförslag för Osmundsbergs kalkbrott. Förslaget innefattar en
besöksanläggning med besökscenter och utsiktsbalkong. Fokus ligger på hur den geologiska historien kan
berättas med hjälp av arkitektur. Vår förhoppning är att vår analys och vårt förslag kan hjälpa och inspirera
vid en eventuell framtida anläggning av en geosite vid Osmundsbergs kalkbrott.
Syftet är även att undersöka vad vår gestaltning kan ge till konceptet geopark och hur konceptet kan
utvecklas av landskapsarkitekter. Slutligen diskuteras vårt eget resultat, vi återkopplar till syftet och diskuterar
utveckling av geoparker ur ett landskapsarkitektoniskt perspektiv.

,

In the light of recent years increased interest in geological tourism around the world, the project group
Meteorum started its work towards creating Sweden’s first international geopark; an area in the landscape
with geologically interesting sites. This geopark in the Siljan district, Dalarna, aims to display one of the
worlds heaviest meteorite-impacts and its geological after-effects. The geopark also aims to demonstrate how
this cosmic event has had an effect on every-day life in the Siljan district over the centuries. Project Meteorum
currently has 25 geosites, sites with geological points of interest, connected to the prospected geopark.
The purpose of this is essay is to show, through a site-design proposal, how the experience of a visit to
the geosite Osmundsberg might look like. The proposal also aims to show how a design can enhance the site
and its history in the context of a geopark. We have used an architectural role model; Sohlbergsplassen, a part
of the project Norsk Turistveg, and applied its guidelines to our own design. The essay also discusses how to
bring geology to life, and how an architectural installation, together with the existing values, can create added
value to the place. This essay will first give a introduction to geoturism, geoparks and the Meteorum projekt.
A historic pre-study of Osmundsberg and a site visit then resulted in a site-design proposal.The aim is also to
investigate how an architectural installation can profit to the geopark concept, and how this can get developed
by landscape architects. Finally we discuss our result and how it answers to the main purpose of this essay.
Furthermore we discuss the development of the geopark concept from a landscape-architectural perspective.

Main title:Ett gestaltningsförslag för Osmundsbergs kalkbrott
Authors:Erlandsson, Kristján and Frelin, Oskar
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:arkitektur, geolokal, geopark, geosite, gestaltning, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3624
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3624
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2014 14:34
Metadata Last Modified:27 Aug 2014 14:34

Repository Staff Only: item control page