Home About Browse Search
Svenska


Fritzson Thor, Ida, 2013. Att öka tillgängligheten till naturområden : ett gestaltningsförslag för naturreservatet Tinnerö eklandskap. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Människans välbefinnande och hälsa påverkas positivt av grönska och natur, särskilt om den finns nära bostaden och upplevs som lätt att nå. Oavsett kulturell bakgrund upplever vi den på liknade sätt. En stor utmaning för planerare och gestaltare av offentlig miljö är därför att tillgängliggöra naturen i staden och att skapa övergångar
från den urbana miljön till naturen så den upplevs nåbar. Syftet med det här arbetet är att skapa ett gestaltningsförslag som visar hur denna utmaning kan hanteras i en del av Linköping. Här möter naturreservatet Tinnerö eklandskap de urbana, södra stadsdelarna
Garnisonsområdet, Berga och Vidingsjö. Huvudfrågan som är
vägledande genom arbetet är - Hur kan naturreservatet Tinnerö eklandskap tillgängliggöras?

Arbetet utgår från fotgängarnas och cyklisternas upplevelse när de rör sig genom landskapet där staden gränsar mot naturen. För att upplevelsen längs gång- och cykelvägarna ska locka i riktning mot naturreservatet skapar förslaget exempelvis en variation mellan öppna och slutna rum och skalan på stråken är av mänskliga dimensioner. Förslaget framhäver också landskapets karaktärer genom att stärka de kvalitéer som finns i området så som att öka upplevelsen av vattnet och vyerna över landskapet. Nya målpunkter skapas och entréerna till området tydliggörs. Mellan bostadsområdena och naturområdet finns en stor trafikled
som försvårar tillgängligheten och nåbarheten till naturreservatet. Förslaget ökar tillgängligheten för naturreservatet både fysiskt, genom nya överfarter och kognitivt, genom att det upplevs nåbart genom den visuella kontakten.

,

Nature and greenery affect human well-being and health positively. This is specially true if the nature is close to home and is perceived to be easily reachable. All human beings, even with varying cultural background, react similarly to nature or greenery. Therefore it is a
major challenge for urban designers and planners to make the nature more easily accessible for the city inhabitantes. The purpose of this work is to create a design proposal that shows how this challenge could be solved in a part of Linköping. The woodlands of Tinnerö
eklandskap nature reserve meets the urban, southern districts of the Garnison area, Berga and Vidingsjö. In this work the main question is - How can the woodlands of Tinnerö eklandskap nature reserve be made more easily available?

The pedestrians’ and cyclists’ experience are in the focus of this work. How is their experience of the landscape when moving from the city urban areas towards the nature. To attract visitors to the nature reserve, a variation between open and enclosed spaces should be created along the pedestrians’ and cyclists’ roads. The scale of the paths is of human dimensions. Enhancing the character of the
landscape is important in the proposal. The existing qualities of the landscape such as the beautiful views and the water are enhanced. New places for people to meet are created and the entrances to the area are made more visible and accessible. The availability and reachability of the nature reserve is currently impede by a main road that separates the residential and natural areas. Through new
proposed overpasses, this proposal, makes the nature more readily available physically. Moreover through visual outlooks the nature seems cognitively closer.

Main title:Att öka tillgängligheten till naturområden
Subtitle:ett gestaltningsförslag för naturreservatet Tinnerö eklandskap
Authors:Fritzson Thor, Ida
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:natur, naturreservat, tillgängliggöra, Tinnerö eklandskap, tätortsnära natur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2817
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2817
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Oct 2013 16:16
Metadata Last Modified:08 Oct 2013 16:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics