Home About Browse Search
Svenska


Forsberg, Isabelle, 2015. Det övertygande förslaget : visuell retorik inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Det är genom skissen, teckningen och bilden som landskapsarkitekten främst kommunicerar sina tankar och idéer till sin omvärld. Men vad är det egentligen
som avgör hur en betraktare uppfattar en bild? I denna uppsats undersöks och analyseras landskapsarkitektens gestaltande bild utifrån perspektivet att bildens
utformning i sig kan vara väldigt viktig för att lyfta fram ett vinnande koncept.
Uppsatsen baseras på tanken att det finns en likhet mellan det sätt som reklambranschen arbetar med bilder och hur landskapsarkitekterna använder sitt bildmaterial för att framhäva sin gestaltning på bästa sätt. Då reklambranschen
arbetar med sina bilder arbetar de med visuell retorik. Det vill säga att bilden talar till betraktaren på ett övertygande sätt och framhäver ett visst budskap som
syftar till att påverka kundens beteende. I enighet med detta är syftet med uppsatsen att diskutera exempel på hur den visuella retoriken praktiseras i tre bidrag från en arkitekttävling.
Den undersökande och analyserande processen har skett genom en inledande litteraturstudie inom området. Med det som utgångspunkt har sedan en granskningsmall skapats med syfte att så objektivt som möjligt genomföra en jämförande analys på tre perspektivbilder. Resultatet visar att det finns en likhet mellan principerna bakom utformningen av landskapsarkitektens bilder och principerna som den visuella retoriken bygger på och som reklambranschen
arbetar efter. Mitt motiv och tanke med denna uppsats är att skapa en medvetenhet hos läsaren om att bildens uppbyggnad och utformning har påverkan på hur bilden uppfattas av mottagaren.

,

It is through the sketch, artwork and image that the landscape architect mainly communicates his or her thoughts and ideas to the surrounding world. But what is
it that really lies behind the interpretation of how a viewer perceives an image? In this Bachelor’s thesis the landscape architect’s image is reviewed based on the
perspective that the layout of the image may be of great importance to create a winning concept. The thesis is based on the idea that there is a similarity between the ways that the advertising business works with their images and how the landscape architects use their images to accent their designs. The advertising business creates their images through the visual rhetoric. The purpose of the
visual rhetoric is to convince and influence the customer. In accordance with this the purpose behind the thesis is to discuss examples of how the visual rhetoric is practiced in three contributions from an architectural competition.
The thought of the analysis is to examine if and how the visual rhetoric is practiced on the pictures of the landscape architect. The analyzing process took place through an initial literature study, which was applied and remade into an analytical template that later was used in a final stage to perform an analysis on three perspective images. The results showed that there is a similarity between the images of the landscape architect and the principles of the visual rhetoric. The thought of this essay is then to create awareness about how the construction of an image can affect how the images are perceived in the viewer’s eyes.

Main title:Det övertygande förslaget
Subtitle:visuell retorik inom landskapsarkitektur
Authors:Forsberg, Isabelle
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, perspektivbilder, reklambilder, säljande bilder, visuell retorik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4926
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4926
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2015 14:01
Metadata Last Modified:23 Oct 2015 14:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics