Home About Browse Search
Svenska


Anderson, Jonathan and Jörgensen, Maja, 2015. Säljande overklighet : en kritisk granskning av osanningar i visionsbilder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Visionsbilder används inom landskapsarkitekturen som ett kommunikativt verktyg för att
förmedla ett framtidsscenario av ett gestaltningsförslag. De spelar också en viktig roll i
presentationer då de medverkar till att sälja in förslaget hos den tänkta målgruppen.
Under vår utbildning har vi observerat att visionsbilder ofta är förskönande och inte alltid
visar en representativ bild av verkligheten. Med dagens teknik är det relativt enkelt att
skapa fotorealistiska visionsbilder, även kallade renderingar. Detta kan leda till att betraktaren
tolkar renderingarna som verkliga och därmed förväntar sig ett likadant resultat i det
realiserade förslaget. Uppsatsens syfte är att undersöka och urskilja vanligt förekommande
osanningar i landskapsarkitekters visionsbilder. Vi söker därför svar på följande
frågor för att reda ut ett förhållandevis outforskat område: Vilka gemensamma faktorer
går att urskilja i dagens visionsbilder? och Avviker de från verkligheten, och i så fall hur
och varför? Genom intervjuer med två landskapsarkitekter och analys av redan kritiserade
och omgjorda visionsbilder tog vi fram en granskningsmall. Mallen användes för att
granska fyra vinnande visionsbilder från samtida arkitekttävlingar. Två av visionsbilderna
redigerades av oss för att åskådliggöra vad som observerats i granskningen och för att
illustrera vad osanningar i visionsbilder innebär. Resultatet tyder på att det finns olika
uppfattning om hur väl en visionsbild bör stämma överens med verkligheten, och i
merparten av de granskade bilderna upptäcktes flera avvikelser. Det förväntade
resultatet var överdrivna utsmyckningar i bilderna, men det visade sig vara andra faktorer
som i huvudsak inte stämde med verkligheten. Vår förhoppning är att detta arbete ska öka
medvetenheten hos landskapsarkitekter vid skapandet av visionsbilder.

,

Landscape architects use computer-generated pictures as a communicative tool to convey
future scenarios of design proposals. The pictures also take a center stage in presentations
since they can help to sell the proposed design. As students in landscape architecture we
are well aware that these images often are beautified and that they do not always present a
realistic image. Modern technology has made it fairly easy to create photorealistic
computer-generated pictures, also called renderings. The viewer can interpret these images
as real and expect an equivalent final result. The purpose of this essay is to identify and
examine common falsities in renderings by landscape architects. Consequently we answer
the following questions to sort out an under-researched area: What common elements can
be seen in today’s renderings? and Do these elements differ from reality and, if so, how
and why? By interviewing two landscape architects, and analyzing already criticized and
redesigned images, we produced a review template and then used it to examine renderings
from four winning proposals in contemporary architectural competitions. We edited
two of the images in order to visualize the observations in the review template and illustrate
what they mean. The result suggests differences in opinion regarding what these
images should present and whether they have to be consistent with reality or not. In most
of the examined images several deviations were found. We expected the images to be
exaggerated and embellished but we uncovered other factors that were not realistic, which
were hard to discover initially. This essay is meant to raise awareness amongst landscape
architects when creating renderings that show a project’s vision.

Main title:Säljande overklighet
Subtitle:en kritisk granskning av osanningar i visionsbilder
Authors:Anderson, Jonathan and Jörgensen, Maja
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, rendering, säljande, verklighet, visionsbild
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4753
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4753
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2015 14:07
Metadata Last Modified:21 Aug 2015 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics