Home About Browse Search
Svenska


Lidberg, Simon, 2014. Klimatförändringarnas påverkan på träd i offentlig miljö i Uppsala till år 2100 : tillämpat på tio av de idag vanligaste träden i nyplanteringar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
614kB

Abstract

Det går inte att förutsäga exakt hur klimatet förändras, klimatexperter har däremot tagit fram sannolika scenarier. Klimatet påverkar träd i städer och har därför en ekonomisk,
ekologisk och upplevelsemässig tyngd. Uppsatsens utreder hur tio av de vanligaste träden i nyplanteringar i offentlig miljö i Uppsalaområdet påverkas av förväntat klimat år 2100.

Klimatförändringar i Uppsalaområdet utreddes genom litteraturstudie. För att definiera vilka träd som är bland de vanligaste intervjuades tio landskapsarkitekter och två andra växtexperter. För att bestämma hur träd troligen påverkas så granskades litteratur rörande växtfysiologi och träd. Utöver detta tillfrågades fyra trädexperter och en expert på växtfysiologi.

De viktigaste konsekvenserna av klimatförändringar i Uppsalaområdet är att sommaren blir torrare och att andra delar av året, framförallt vintern, blir våtare. Stora
träd behöver mycket mer vatten än små, därför är det ur ett långssiktigt perspektiv bättre att satsa på småvuxna och torktåliga trädarter som också tål väta under vintersäsongen.

Problemet med våta vinterståndorter kan lösas genom väldränerande växtbäddar. För att minska påverkan av torkperioder bör växtbäddarna kunna magasinera mycket vatten. Den trädart som sammantaget förutsägs klara sig bäst är Betula pendula fk. Julita E. I takt med att klimatet förändras förskjuts zonerna i olika växtzonssystem, som i USDA-zonsystemet
(United States Department of Agriculture-zonsystemet), vilket sannolikt gör att fler exoter kan växa i Uppsalaområdet. Att Uppsala runt år 2100 torde ha samma USDA-zon som delar av Florida har idag behöver inte innebära mer än delad minimitemperatur. Utöver direkt klimatberoende aspekter bör det vid projektering tas hänsyn till egenskaper som saltkänslighet eller karaktär på grenverk.

,

In what exact ways the climate will change is not known, likely scenarios have however been developed. The climate effects trees in cities and therefore has an economic, ecological and experiential importance. This study investigates how ten of the most common trees in new plantings in public spaces in the Uppsala area will be affected by the expected climate 2100. The climate change in the Uppsala area was investigated through a literature review. Ten landscape architects and two other professionals working within the field were interviewed, in order to identify which trees that are most frequently used.
Literature on plant physiology as well as literature regarding trees in general was examined in order to determine how trees are likely to be affected by a future climate change.

Additionally, four experts on trees and one expert on plant physiology were interviewed. The main consequences of a future climate change in the Uppsala area will be that the
summer becomes drier whilst other parts of the year, especially the winter, becomes wetter.

Large trees consume greater amounts of water than small trees. Therefore it is more viable in the long term to invest in small sized, drought-resistant tree species, especially if they also withstand wetness during the winter season. The problem with wet winter habitat can however be solved by well drained plant beds, which also should be able to store water in case of drought. The species Betula pendula fk . Julita E was within this study concluded to be the overall best fit species for future usage. As the climate changes, so will the hardiness zones, with the USDA-zone system (United States Department of Agriculture
zone system) being one example. Consequently, more exotic species will be able to inhabit the Uppsala area in the future. In the year of 2100, Uppsala is expected to have
the same USDA-zone as parts of Florida has today - meaning we will be sharing the same minimum temperatures. In addition to the climate aspect, considerations such as salt sensitivity and branch character should be taken into account when designing with trees.

Main title:Klimatförändringarnas påverkan på träd i offentlig miljö i Uppsala till år 2100
Subtitle:tillämpat på tio av de idag vanligaste träden i nyplanteringar
Authors:Lidberg, Simon
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Wärnbäck, Antoienette
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:klimatförändring, landskapsarkitektur, trädval, USDA, växtzon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3672
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3672
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2014 13:53
Metadata Last Modified:02 Sep 2014 13:53

Repository Staff Only: item control page