Home About Browse Search
Svenska


Angner, Fredrik, 2017. Skateboard urbanism : an exploration of skateboarding as an integrated part of public space. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Skateboarding is a practice that happens both in dedicated skateparks and in the public places of the city; two very different types of environments. While skateboarding in skateparks rarely poses problems due to their purpose-designed nature, skateboarding in the shared spaces of the city has not generally been encouraged and is often designed against. However, recent trends in planning for skateboard infrastructure show that many cities are now recognizing skateboarders as a positive part of urban life and seek to integrate skateboarding into urban public space. This trend of integrating skateboarding into the city has been called “Skateboard urbanism”.

The aim of this thesis is to provide deeper understanding of how skateboarding can be integrated into urban public space by planning and design. Further it aims to provide insight into important characteristics of popular urban skate spots and what added values theses spaces can generate. To succeed in this, qualitative methodologies
such as interviews, literature studies, site observations and case studies have been used to provide insight into
different aspects of the topic. The results in this thesis mainly represent the skaters perspective on the matter, which should be kept in mind when reading.

The first chapter, “Skateboarding”, investigates skateboarding as a wide concept. Chapter two, "Skateboarding & the city", describes how skateboarders interact with the city and how this differs from skateboarding in dedicated skateparks. In chapter three, “Integrated designs”, important characteristics of urban “skate spots” are outlined and practical examples of these places are analysed. The fourth chapter, “Added value”, describes what added values public places with an integrated skate-function can generate. Chapter five, “Skate-friendly cities”, provides insight into how cities work with integrating skateboarding into the public spaces of the city.

The outcome of the research in the first five chapters was presented in a sixth and final chapter, “Planning
suggestions”. Here my reflections and ideas based on the results outlines aspects and tips for city staffers and
landscape architects to consider when planning and designing for integrating skateboarding in the public spaces of the city.

,

Skateboardåkning är idag en aktivitet som sker både i syftesspecifika skateparker och på stadens offentliga platser, varvid det sistnämnda inte alltid har blivit uppmuntrat och uppskattat. Faktum är att skateboardåkning i staden ofta motarbetats med negativ design genom så kallade “skate stoppers” och andra typer av förbud. Detta är dock något som håller på att ändras, allt fler städer såsom Malmö, Köpenhamn och Melbourne arbetar nu aktivt för att integrera skateboardåkning i stadens offentliga rum (såsom torg) och ser skateboardåkare som en positiv del av stadslivet. Denna trend har kallats för “Skateboard urbanism”.

Huvudsyftet med detta examensarbete är att få en fördjupad inblick i hur skateboardåkning kan integreras in i stadens offentliga platser genom planering och design. Vidare är syftet att få insikt i vad som karaktäriserar platser i staden som blivit populära för skateboardåkare (så kallade skate spots), samt att undersöka vilka mervärden dessa platser kan generera.

För att lyckas i denna uppgift har kvalitativa metoder, såsom intervjuer, litteraturstudier, platsobservationer och fallstudier tillämpats för att få insikt i olika delar av ämnet. Resultat från intervjuer och litteraturstudier bygger främst på personer med bakgrund inom skateboardkulturen. Detta innebär att resultaten främst resprestenterar skateboardåkarens perspektiv, något som är viktigt att ha med sig under läsningen.

Arbetets första kapitel, “Skateboard”, undersöker skateboardåkning som ett bredare koncept. Kapitel två, “Skateboard & staden”, går vidare med att beskriva hur skateboardåkare använder staden och hur åkning i stadsmiljö skiljer sig från skateboardåkning i skateparker. Det tredje kapitlet, “Integrerade designs”, undersöker vilka som är de viktigaste karaktärerna ett så kallat skatespot bör ha och ger praktiska exempel på hur tre populära skatespots i Europa ser ut. Här ges också exempel på hur syftesspecifika skateparker integrerats i staden och fått fler funktioner. Det fjärde kapitlet, “Mervärde”, beskriver vilka mervärden offentliga platser med integrerad skate-funktion kan generera för en stad och dess invånare. Kapitel 5, “Skate-vänliga städer”, ger inblick i hur städer aktivt arbetar med att integrera skateboardåkning i stadens offentliga platser.

Resultaten från de fem första kapitlen mynnar sedan ut i ett sjätte kapitel, “Planeringsförslag”. Här blir mina reflektioner och idéer, baserade på resultaten, till planerings- och designförslag på vad landskapsarkitekter och andra planerare bör tänka på när det kommer till att designa och planera för skateboardåkning i staden och på dess offentliga platser.

Main title:Skateboard urbanism
Subtitle:an exploration of skateboarding as an integrated part of public space
Authors:Angner, Fredrik
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Paget, Susan and Lindholm, Gunilla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Skateboard urbanism, Skateboard infrastructure, skatepark, skateboard
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6461
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6461
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:27 Jun 2017 09:06
Metadata Last Modified:27 Jun 2017 09:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics