Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Jonas, 2014. Ut och skissa! : skapande formstudier som väg till platskännedom. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF (Examensarbete)
8MB
[img] PDF (Bilaga; 98 bilder)
10MB

Abstract

I arbetet visas hur man kan använda skapande arbete som väg till platskännedom och bas för ett koncept för en plats, med ett område i Gottsunda/Valsätra, Uppsala, som exempel. Jag utarbetade tio undersökningsmetoder med skapande arbete som gemensam nämnare och prövade dem på området. Undersökningsmetoderna var skilda varandra i utförande. Jag byggde modeller, gjorde känsloskisser, seriella vyer, tecknade konturer och mellanrum, skissade på natten, gjorde collage, karikatyrer, promenerade och tecknade samtidigt, samt tecknade reflekterande skisser. Jag tolkade resultatet från undersökningsmetoderna och drog slutsatser ifrån det. Slutsatserna analyserades och användes som material till att utforma ett program för området. Detta följs av några koncept för områdets framtida utformning. ”Västra parken” bygger på att skapa social interaktion genom att tillhandahålla bostadsnära odlingsytor med fokus på ätbara växter och grödor. I förslaget ”Torgytor” skapas ett långsmalt torg. Uteserveringar, torghandel och schackspel inramat av körsbärsträd. En sekvens av rum möter flanören som passerar “Östra parken”. Förutom grönskande uterum skapas en scen samt två målarväggar. Detta ger möjlighet för de boende att uttrycka sig i flera olika medier och få utlopp för sin kreativitet, sina känslor och kanske även den frustration och ilska jag känt existerar i området under mitt skissande. ”Bostadsgård” är ett koncept som visar hur den sociala zoneringen kan förbättras på områdets bostadsgårdar. Konceptet ”Fasad” visar några exempel på åtgärder som livar upp områdets på många platser gråa fasader. Som avslut på vyn från områdets huvudentré skapade jag konceptet “Lekpark”. En hög skulptur markerar här gatans slut och kring denna ligger en lummig lekpark för alla åldrar. En intressant iakttagelse är att man med min skissmetod faktiskt får en skiss tillbaka i sitt medvetande, en skissartad bild över hur ett område upplevs. Min upplevelse är att skissandet kortade ner startsträckan för gestaltningsarbetet. Jag tror detta berodde på att jag blev inställd på att skapa och skissa tidigt i processen. På så sätt, tror jag, kan min metod inte bara vara en vinst i platskännedom, utan även i tid. Jag vill att det här arbetet skall vara en tankeställare för läsaren och slå ett slag för skapande som följeslagare i landskapsarkitektens yrkesutövning.

,

This work demonstrates how form studies can be used as a way to reach site knowledge and form the base for landscape architectural design concepts, with the geographical area of Gottsunda/Valsätra, Uppsala, as an example. I worked out ten investigative sketching techniques and tested them in the mentioned area. I built models, made emotional sketches, serial views, contours and negative spaces, sketched during nighttime, made collages, caricatures, walked and sketched simultaneously, and also drew reflective sketches. I interpreted the results of the sketching methods and drew conclusions from them. The conclusions were sorted to strenghts, weaknesses, opportunities and threats, and then used as a base for making a program for the area. The program is followed by some concepts for the area's future design . "Västra parken"is designed to provide areas for urban farming, with a focus on edible plants and crops, close to the residents in the neighbourhood. In the concept “Torg”, Squarespace, the possibility of creating an elongated square is shown. Outdoor dining, market trade and large chess boards surrounded by cherry trees on two sides. A sequence of rooms meets the visitor in the concept “Östra parken”, the East Park. In addition to the many green outdoor rooms, a stage for performances and two walls for painting and art adds life to the park. It provides an opportunity for residents to express themselves in a variety of media and also an outlet for their creativity, their feelings and maybe even the frustration and anger I felt exists in the area during my sketching. "Bostadsgård" shows how the residential courtyards can be improved in the area. “Fasad” shows a couple of examples on how the dull facades in the area can be improved. The concept “Lekpark”, playground, is built as an ending point and landmark of the view from the main entrance of the area. The exercises I made have given me a strong mental picture of the area's nooks and crannies as well as given me an understanding of how the area is structured. I felt that the take off into the creative process was shortened compared to how previous projects I have worked with passed. This was probably because my brain was set up to sketch and create after I completed my sketching exercises Creative methods of investigation can thus be an advantage in site knowledge and will also be a way of gaining time.I want this thesis to be an eye-opener for the reader and a blow for the sketch as a companion in the landscape architect's profession.

Main title:Ut och skissa!
Subtitle:skapande formstudier som väg till platskännedom
Authors:Eriksson, Jonas
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Eriksson, Tomas and Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Platskännedom, skissa, fenomenologi, miljonprogram, Gottsunda, Valsätra, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3127
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3127
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Mar 2014 14:52
Metadata Last Modified:20 Mar 2014 14:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics