Home About Browse Search
Svenska


Hammarström, Emma, 2013. Illustration utan representation? : skalfigurernas demografi i perspektivbilder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Perspektivbilden är ett av de mest effektiva sätten att kommunicera en idé på,
inte minst i mötet mellan arkitekt och allmänhet. I den här uppsatsen granskas
fyrtio olika perspektivbilder skapade av Sveriges största arkitektgruppers
landskapsavdelningar. I centrum för granskningen står skalfigurerna, de
människor som befolkar illustrationerna. Dessa värdebärande figurer sänder ut
signaler till betraktaren som vi som blivande landskapsarkitekter kanske inte
alltid är medvetna om. Genom sammanställning av ett statistiskt underlag som
sedan jämförs med hur Sveriges demografi faktiskt ser ut, kan ett antal frågor
besvaras: Representeras Sveriges faktiska befolkningssammansättning i någon
mån av samlingen skalfigurer i bilden? Om så inte är fallet, vem är representerad
och vem är det inte? Syftet med uppsatsen är att ta reda på huruvida skalfigurerna
i perspektivbilder representerar norm eller verklighet, liksom att problematisera
kring hur fotografiska avbildningar av verkliga personer används i dessa bilder.

,

The perspective image is one of the most effective means to communicate an
idea, especially in meeting between architect and the general public. In this
paper, forty different perspective images created by Sweden's largest
architectural groups' landscape departments are reviewed. The focus of the audit
are on the scale figures, the people who populate the illustrations. These valuebearing
characters send out signals to the beholder that we, as future landscape
architects, may not always be aware of. By compiling a statistical basis, which is
then compared with Sweden's actual demography, a number of questions can be
answered: Is Sweden’s factual population structure to any extent represented by
the collection of scale figures in the picture? If not, who is represented and who
is not? The purpose of this paper is to find out whether the scale figures in
perspective images represent norm or reality, as well as to problematize on the
way that photographic images of actual people are used in said images.

Main title:Illustration utan representation?
Subtitle:skalfigurernas demografi i perspektivbilder
Authors:Hammarström, Emma
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:illustration, landskapsarkitektur, perspektivbild, skalfigur, staffage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2046
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2046
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2013 08:43
Metadata Last Modified:18 Feb 2013 08:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics