Home About Browse Search
Svenska


Rydeman, Sara and Scharin, Ellinor, 2016. Delaktighet och ekosystemtjänster som utgångspunkter för Ekebydalen som landskapspark. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Examensarbetets fokus är att med ekosystemtjänster och delaktighet som utgångspunkter utforma ett program med mål och strategier för hur Ekebydalen kan utvecklas som landskapspark, för att möta nya behov och förutsättningar för hållbarhet i en tid av förtätning.
Uppsala är Sveriges snabbast växande stad och strategin för tillväxt är förtätning. Den höga tillväxthastigheten medför att centralt belägna grönytor minskar samtidigt som behovet av dem ökar. Stadens gröna infrastruktur förser oss med ekosystemtjänster som vi är beroende av, såsom vatten- och luftrening, gröna miljöer för rekreation, folkhälsa, biologisk mångfald och pollinering. Ekebydalen och Arosparken är två sammanhängande grönområden i Hågakilen, ett parkstråk som leder från centrala Uppsala till Hågadalens naturreservat. I samband med att bostäderna i intilliggande Eriksberg ska fördubblas tar Uppsala kommun fram ett planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Förtätningen i omkringliggande områden innebär nya behov och ett ökat tryck på Ekebydalen som ska planläggas som stadsdelspark.
Även i Arosparken pågår en utredning för bebyggelse. Uppsala kommun har gett markanvisning till två byggherrar för ca 150 lägenheter, trots att Ekebydalen och Arosparken i översiktsplan 2010 är utmärkt som ”särskilt bevarandevärt grönt område” och ”ny länk med rekreativ/ekologisk funktion”. Det har uppmärksammats av allmänheten och lett till en aktiv opinion. Situationen gör Hågakilen till ett tidstypiskt exempel på konflikten mellan bevarande och förtätning.
För att få en bred och djup förståelse för Ekebydalen och situationen har vi gjort en ekosystemtjänstanalys. För att metodiskt inventera och analysera ekosystemtjänster vidareutvecklade vi c/o city:s Ekosystemtjänster i stadsplaneringen - en vägledning till ett analysverktyg som passar vår situation. Vi tror och hoppas att verktyget kan komma till användning för fler landskapsarkitekter och planerare som vill arbeta för en hållbar stadsutveckling.
Ett samband som lyfts fram i den Europeiska landskapskonventionen är att delaktighet är en förutsättning för hållbarhet. Vi arrangerade en open space-workshop där 22 deltagare från allmänheten tog fram ett förslag för Ekebydalens utveckling. I gruppen fanns ett flertal boende, odlare, motionärer, en kommunekolog, en professor emeritus i företagsekonomi, en professor i landskapsarkitektur, en förskolepedagog, en representant från Vårda Uppsala och studenter från olika discipliner. Resultatet i kombination med en platsanalys, 66 enkätsvar, sex intervjuer med berörda aktörer och en dokumentgranskning blev pusselbitar i vår ekosystemtjänstanalys. Efter att ha vägt samman underlaget tog vi fram ett program med strategier och åtgärdsförslag för Ekebydalen. Tre vägledande teman kategoriserar programmet: Välkommen ut, Lager på lager och Landet i staden. Programmet finns illustrerat i en programplan samt områdesindelningar med beskrivande text. I helhet fann vi utgångspunkterna, ekosystemtjänster och delaktighet, givande som metoder i programarbetet.

Main title:Delaktighet och ekosystemtjänster som utgångspunkter för Ekebydalen som landskapspark
Authors:Rydeman, Sara and Scharin, Ellinor
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Åkerblom, Petter and Wisselgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:delaktighet, ekosystemtjänster, verktyg för inventering och analys av ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5844
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5844
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2016 08:58
Metadata Last Modified:21 Sep 2016 08:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics