Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Charlotta and Nilsson, Mona, 2015. Reglerande ekosystemtjänster i urbana miljöer : från teori till praktik. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I denna kandidatuppsats studeras hur man kan arbeta med reglerande ekosystemtjänster i urbana miljöer. Ekosystemtjänster är en förutsättning för att vi ska kunna andas ren luft, få rent dricksvatten samt hantera och rena dagvatten. De reglerande ekosystemtjänsterna bidrar bland annat till att samhället blir mer klimatanpassat till de förväntade framtida väderförhållandena. Arbetet inleddes med en litteraturstudie om de reglerande ekosystem-tjänsternas roll i samhället. Vi tog också reda på vilka förutsättningar som krävs för att etablera reglerande ekosystemtjänster samt vilka djur- och växtsamhällen som är viktiga att gynna utifrån detta ekologiska perspektiv. Studien kompletterades med råd och kunskap från ekologiskt nischade landskapsarkitekter som vi kontaktade. Som referensobjekt studerade vi en gestaltning av Kyrkparken i Järfälla samt visionsförslag från landskapskontoret URBIO. Utifrån en tolkning av detta gjordes en beskrivning av olika tillämpningslösningar som gynnar reglerande ekosystemtjänster, och en programskiss för Källparken i Uppsala. Genom programskissen visas hur en urban miljö i mindre skala – i detta fall en stadsdelspark – kan omgestaltas genom att tillämpningslösningar appliceras på platsen, utifrån befintliga förutsättningar. I uppsatsen diskuteras att arbete med ekosystemtjänster spänner över flera kunskapsområden och yrkeskompetenser. Vidare diskuteras dagens begränsade fakta om småskalig gestaltning av ekosystemtjänster. En annan reflektion är behovet av att ha god kännedom om den specifika platsen såväl som dess sammanhang. Likaså är kunskap om sambandet mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer fundamental för en lyckosam användning av ekosystemtjänster.

,

This bachelor’s thesis investigates how to work with regulating ecosystem services in urban environments. Ecosystem services is crucial for humans to be able to access clean drinking water, breathe clean air and manage and clean stormwater. The regulating ecosystem services contribute to the society by becoming more climate-adapted to future climate conditions. The process started out with a literature review on regulating ecosystem services' role in society. Initially, we investigated which conditions are needed to establish the regulating ecosystem services. We also explored which animal and plant communities are essential to enable this ecological perspective. The review’s findings were supplemented by expert opinions from a group of landscape architects specialised on services. As a reference we examined the design of Kyrkparken in Järfälla and vision proposals from the landscape architect office URBIO. As a result, a description of different example solutions was created that enhances regulating ecosystem services. Moreover, a program outline for Källparken in Uppsala was made. The program outline shows how an urban environment in a smaller scale – in this case a neighborhood park – can be reshaped by our example solutions applied to the site, based on existing conditions. This paper discusses how working with ecosystem services involves integration of several fields of knowledge and professional skills. Furthermore, we discuss today’s limited knowledge of small-scale design of ecosystem services. Additionally, we discovered the need to have good knowledge of the specific location, as well as its context. Finally, we emphasize the importance of the relationship between ecological, social and economic factors which are fundamental to the success of ecosystem services.

Main title:Reglerande ekosystemtjänster i urbana miljöer
Subtitle:från teori till praktik
Authors:Lindberg, Charlotta and Nilsson, Mona
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ekosystemtjänster, reglerande ekosystemtjänster, hållbar utveckling, landskapsarkitektur, Källparken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4932
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4932
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2015 15:14
Metadata Last Modified:26 Oct 2015 15:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics