Home About Browse Search
Svenska


Mattsson Kjellqvist, Lova, 2012. Landskapsord och synvinklar : om uppfattningen av landskapsarkitektur i media. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
834kB

Abstract

Den här kandidatuppsatsen handlar om hur landskapsarkitektur uppfattas i svensk
media. Utgångspunkten är frågeställningen Hur förhåller sig samtida debatt om
landskapsarkitektur till begreppen ekologi, sociologi, estetik samt genius loci?
Med ett urval från både fackpress och dagspress sovrades de aktuella artiklarna
ut. De handlar om det prisade området Hammarby Sjöstad i sydvästra Stockholm
och skrevs år 2000–2010. Samtliga artiklar beskriver genomförda gestaltningar.
Undersökningen visar hur författarna formulerar sig kring landskapsarkitektur
utifrån sociologiska, ekologiska och estetiska aspekter samt utifrån begreppet
genius loci. Aspekterna definierades utifrån tidigare forskning och ett protokoll
upprättades för var och en av dem. Citat som beskrev de olika aspekterna togs ut
från artiklarna och sorterades in i protokollet. Resultatet visar vilka aspekter som
beskrevs mest respektive minst i media. Studien visar att det inte finns särskilt
mycket värdering i artiklarna och att det är svårt att göra värderingar av
landskapsarkitektur. Genius loci är det begrepp som ger artiklarna mest djup och
bäst förmedlar en förståelse för platsen till läsaren.

,

This essay reflects on the conception of landscape architecture in Swedish media.
The study aims to answer the question How does contemporary debate about
landscape architecture relate to the terms ecology, sociology, aesthetics and
genius loci? Focusing on articles from both Swedish magazines specialized in
architecture and the everyday news, a number of articles were selected. The
articles concern the prized area of Hammarby Sjöstad southwest of Stockholm
city center and were written in 2000-2010. They are all about a project in the
area. I investigated how the authors treated the landscape architectural
visualizations in terms of sociological, ecological and aesthetical aspects as well
as the term genius loci. Earlier scientific research defined the aspects further and
a protocol was developed. Quotes describing the different aspects were taken
from the articles and interpreted for the protocol. Hence the results showed which
aspects were more frequently mentioned in media. The conclusion tells that there
is not very much valuing in the articles read and the term genius loci is the aspect
that gives the articles most depth.

Main title:Landskapsord och synvinklar
Subtitle:om uppfattningen av landskapsarkitektur i media
Authors:Mattsson Kjellqvist, Lova
Supervisor:Lisitzin, Katri
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:arkitekturkritik, trivalent design, genius loci, mediabevakning, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1586
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1586
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2012 13:03
Metadata Last Modified:29 Aug 2012 13:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics