Home About Browse Search
Svenska


Orefelt, Fredrika and Rosquist, Anna, 2016. Två trappor i stadsmiljö : en studie över hur trapporna vid Sergels torg och Uppsala Resecentrum används. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Trappan är ett stadsbyggnadselement med stor potential att bidra till ett rikt stadsliv. Trappan som konstruktion är dessvärre otillgänglig för rörelsehindrade och anses därför olämplig att rita in i nya projekt. Enligt svensk lag ska trappor användas endast där tillgängliga alternativ, såsom markutjämning eller ramp, inte räcker till. Arkitekten Jan Gehl är vår tids främsta forskare av människors beteende i utemiljöer. Han förmedlar en kritisk bild av trappan som transportmedel men framhåller samtidigt att den kan ha en betydande funktion som sekundär sittplats. I denna undersökning har vi undersökt var människor går, står och sitter i trappan och rampen på Sergels torg och trappan på Uppsala resecentrum. Syftet är att jämföra resultatet från undersökningen med Jan Gehls teorier om hur människor använder trappor, ramper och utemiljöer. Resultatet för denna studie visar att trapporna utöver sin funktion som transportväg för gående också fungerar som vistelseytor. Vidare bekräftar resultatet Gehls resonemang att människor generellt väljer att vistas i soligt läge, i kantzoner och med visst avstånd till andra. Vid tillfällen då många satt i trappan begränsades därför framkomligheten för gående vilket ledde oss till slutsatsen att trappor med fördel kan funktionsindelas så att det blir tydligt var i trappan man ska gå och var man ska sitta.

,

The stair is an element of landscape architecture that has great potential to contribute to a vivid city life. Unfortunately the stair as a construction is inaccessible for people with disabilities and can therefore be considered inappropriate to use in new projects. According to Swedish law, stairs can only be used in outdoor environment when available solutions such as a ramp or leveling cannot be used, for example when the difference in level is too large. The architect Jan Gehl is a leading researcher of human behavior in public space. He is critical to the stair as a way of transportation but on the other hand he also point out that stairs are important as a secondary seating option. In this study, we have examined where people walk, stand and sit on the stair and the ramp at Sergels torg in Stockholm and the stair at Uppsala Resecentrum. The aim of the study is to compare the result with Jan Gehl’s theories about how humans use stairs, ramps and public space. The result of this study shows that stairs are more than just a way of transportation between different levels; it also functions as a meeting place. Furthermore, the result confirms Gehl’s theory that humans generally tend to stay in the sun and alongside edges. When many people sat on the stairs they often became an obstacle for pedestrians using the stairs. This lead to the conclusion that stairs can with benefit be divided into different sections for people to walk and sit.

Main title:Två trappor i stadsmiljö
Subtitle:en studie över hur trapporna vid Sergels torg och Uppsala Resecentrum används
Authors:Orefelt, Fredrika and Rosquist, Anna
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:trappa, utemiljö, Gehl, sekundär sittplats, stadsliv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5652
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5652
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Aug 2016 14:28
Metadata Last Modified:11 Aug 2016 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics