Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Kristina and Lindqvist, Helena, 2011. Entré Uppsala : gestaltning av en trafikplats. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Ett första intryck är viktigt i alla sammanhang. Det är det första intrycket som påverkar ens kommande uppfattningar. Att ge människor ett bra välkomnande är viktigt, inte minst för en stad. Genom ett bra välkomnande kan man skapa goda förutsättningar till att folk får en god inställning för den plats man kommit till. I dagens samhälle är bilen ett av de vanligaste sätten att ta sig fram på och det är också med bilen som många anländer till nya platser. Många svenska städer har idag välkomstskyltar som möter trafikanter i utkanten av staden. En del städer har gått lite längre och har något slags monument eller symbol för platsen man kommit till. Gnista trafikplats i Uppsala är en plats där flera större vägar länkas samman och är den plats som många först anländer till när man kommer till Uppsala. I dag ser inte platsen särskilt välkomnande ut och ger inte det första intrycket som man vill ge besökare. Genom denna uppsats vill vi visa på hur Uppsala kan få en fin entré in till staden och välkomna sina besökare samtidigt som de får en fin passage ut ur staden. Eftersom den valda platsen är en cirkulationsplats fanns det många aspekter att tänka på i utformningen. För att kunna skapa en bra entré har kunskap inhämtats genom litteratur om cirkulationsplatser. Kunniga personer inom trafikmiljö, både ur funktionalitets- och ur designperspektiv har intervjuats. För att få en uppfattning om hur bilisten upplever området har vi färdats i bil genom cirkulationsplatsen och anlänt till platsen från olika riktningar. De största aspekterna att tänka på har varit säkerheten i trafikmiljö och den visuella upplevelsen i den hastighet som man färdas i. Den nya gestaltningen över Gnista trafikplats ger viss information om stadens historia och bidrar samtidigt till något nytt. Den blir en tydlig markör för staden och visar på in och utfart mellan stad och landsbygd. Genom denna gestaltning ger vi Uppsala den välkomnande entrén som vi tycker att staden ska ha.

,

The first impression is important in every kind of context. It´s the first impression that influences the following perceptions. To give people a good welcome is important, not least for a city. Through a good welcoming you can create good condition for people to have a good approach for the place you have come to. In today’s society the car is one of the most common way to get around in and it’s also with the car that many arrives to new places. Many Swedish cities today have welcome signs that meet the visitors in the uptown. Some of the cities have taken it a step longer and have some kind of monument or symbol for the place you arrive to. Gnista interchange, Uppsala is a place where several bigger roads are linked together and are the first place you arrive to when you get to Uppsala. Today the place doesn’t look very welcoming and doesn’t really give the first impression that you want to give to visitors. In this essay we want to show how Uppsala can get a nice entrance to the city and welcome its visitors and at the same get a nice passage out of the city. Since the chosen place is a circular place there were a lot of aspects to take in consideration in the design. To create a good entrance, knowledge has been gathered through literature about circular places. Knowers within traffic, both in a functional- and a design perspective have been interviewed. To get a perception of how the passengers see the area we have traveled through the circular place and arrived to the place from different directions. The biggest aspects to take in consideration have been the traffic safety and the visual experience through movement.The new design of Gnista interchange gives information about the history of the city and at the same time contributes to something new. It´s going to be a clean portal for the city and shows to a way in and out between city and countryside. In this design we give Uppsala the welcoming entrance that we think the city shall have.

Main title:Entré Uppsala
Subtitle:gestaltning av en trafikplats
Authors:Abrahamsson, Kristina and Lindqvist, Helena
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, gestaltning, design, trafik, trafikplats, trafikmiljö, traffic, interchange, cirkulationsplats, entré, entrance, identitet, landmärke, stad, landsbygd, Uppsala, Gnista, rondell, sidoområde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-488
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-488
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Jul 2011 07:57
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page