Home About Browse Search
Svenska


Skoglund, Hanna, 2018. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

I tider med en ökad urbanisering i kombination med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar behövs alternativa lösningar för dagvattenhantering i våra städer. En av dessa alternativa lösningar är regnbäddar, vilket är ett relativt nytt koncept i Sverige.

Syftet med arbetet är att sammanställa en exempelstudie av regnbäddar där utvalda projekt granskas genom att analysera och diskutera regnbäddarna utifrån växtval, skötsel och funktion samt utformning av de visuella och rumsliga kvaliteterna. Det är av värde att följa upp de anläggningar som gjorts och ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns på dessa platser.

Genom litteraturstudie, intervjuer med kunniga inom ämnet och genom att studera anlagda projekt identifieras problem och möjligheter med regnbäddar och vilka kvaliteter de kan bidra med till sin miljö. Projekten valdes ut utifrån specifika kriterier med nordiskt klimat som gemensam nämnare;

Monbijougatan, Malmö
Kviberg, Göteborg
Jaktgatan, Stockholm
Etterstadsletta, Oslo
Tåsinge Plads, Köpenhamn

Utifrån det teoretiska underlaget från litteraturstudien och från studier av referensprojekt identifierades viktiga aspekter som alla utgör centrala komponenter vid planering av regnbäddar. För att i så stor mån som möjligt kunna säkerställa regnbäddens funktion och levnadslängd är det av stor vikt att rätt växter väljs, växter som klarar de betingelser en regnbädd har. Det är även av stor vikt att regnbäddens olika tekniska delar utformas med stor omsorg för att god funktion uppnås. Även platsens förutsättningar är viktigt att ta i beaktande samt att god skötsel och förvaltning av regnbädden upprätthålls.

Hanteringen av dagvatten i våra städer är en viktig del av planeringen, att planera för lösningar som är hållbara och att se dagvatten som en resurs samt hur den kan bidra till de gröna strukturerna i staden. Regnbäddar kan utöver att ta hand om dagvatten bidra med flera viktiga värden, både sociala och ekologiska.

Main title:Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat
Authors:Skoglund, Hanna
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Johansson, Lars and Lindholm, Gunilla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:regnbädd, hållbar dagvattenhantering, växtval, rumslig struktur, dagvatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9196
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9196
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jan 2018 12:35
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page