Home About Browse Search
Svenska


Strandberg, Erik, 2011. Analys och gestaltning av miljön kring vattentornet i Uppsalas stadsskog. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

The water tower in Uppsala city forest was built in the late 1950's in what is now a nature reserve. The unique place was supposed to be visited by people, which is currently not the situation. This bachelor thesis aimed to perform an analysis and make a design proposal for the environment surrounding the water tower. The analysis was performed using the methodology previously described by architect Arne Branzell. The methodology focuses on how a space is perceived by a person moving through it. The analyses showed that the place was undefined and unadapted for human interaction. The design proposal suggests that the paths and spaces should be defined and that they should create possibilities for people to interact. The concept of the design is extended ecotones, meaning that the forest edge is extended towards the centre and thereby made a part of the place. The methodology by Branzell was well suited for the analyses, but can be perceived as impractical when used in a digital working environment. However, the potential for developing technical software that suits this type of analyses is high.

,

Vattentornet i Uppsalas stadsskog byggdes under sent 1950-tal i vad som idag är ett naturreservat. Denna unika plats var menad att brukas och besökas av människor, vilket idag inte är fallet. Denna kandidatuppsats syftade till att göra en analys av och ett gestaltningsförslag för området runt vattentornet. Analysen gjordes med arkitekt Arne Branzells metodik, vilken fokuserar på hur rummet uppfattas av en person som rör sig genom rummet. Analyserna visade att platsen är odefinierad och inte anpassad för mänsklig interaktion. Gestaltningsförslaget föreslår att rörelsestråken och rummen ska definieras, för att underlätta mänsklig interaktion. Konceptet för gestaltningen är förlängda ekotoner, vilket innebär att skogsbrynet förlängs in mot platsens mitt, och därmed görs till en del av platsen snarare än ett omgivande element. Branzells metodik var väl lämpad för analysen av platsen, dock ej helt i fas med digitala arbetsmetoder. Potentialen för utveckling av mjukvara som passar metodiken är dock stor.

Main title:Analys och gestaltning av miljön kring vattentornet i Uppsalas stadsskog
Authors:Strandberg, Erik
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Vattentorn, Naturreservat, Stadsskogen, Ekoton, Terrass, Gestaltning, Rumsanalys, Branzell, Analysmetod
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-713
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-713
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2011 15:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics