Home About Browse Search
Svenska


Staflin, Peter, 2011. Årstaparkens framtid : en studie av förtätning i östra Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Denna studie berör förtätning av ett redan bebyggt område i Uppsala och hur förtätning påverkar förhållandet till befintliga grönområden.

Befolkningsprognoserna för Uppsala kommun tyder på en tillväxt med drygt 2000 invånare per år fram till 2030. Med den tillväxten krävs fler bostäder inom staden. Sedan 1990-talet har stadsplaneringen gradvis genomgått en förändring. I stället för att som förr främst exploateras i periferin, växer och planeras numera staden även inåt genom förtätning. För att klara miljömål och integrera stadsdelar
med varandra, blir staden tätare genom bebyggelse och infrastrukturer. Det ställer nya krav på dagens parker och grönstrukturer.

I östra Uppsala planeras ett nytt bostadsområde, Östra Sala backe, för drygt 5000 nya invånare. Området är beläget på ett gammalt kraftledningsstråk mellan två befintliga stadsdelar, ett av dem är byggt under 1950- talet medan det andra byggdes under miljonprogrammets tid. Årsta, miljonprogrammets område, har en stor stadsdelspark som är tänkt att förankras med det nyplanerade området. Den
här studien fokuserar på kopplingen mellan det nya området och parken. Ökar tillgängligheten till parken med förtätning av bebyggelse och gatunät? Platsen har
inventerats med hjälp av Jan Gehls och Kevin Lynchs analysmetoder som bygger på människors rörelse och aktivitet samt visuella element som befolkningen
förhåller sig till. Resultatet tyder på att parkens entréer och dagliga målpunkter är viktiga aspekter. Studien presenteras i kartor och text.

,

This study concerns the densification of an already built-up area and how the densification affects the connection to the existing green areas. Population forecast for the City of Uppsala is indicating a growth of over 2000 people a year
by 2030. The growing population requires more housing in the city. Since the 1990s, the cities increase in density. In order to meet environmental objectives and integrate neighborhoods with each other, the city becomes denser through new buildings and infrastructure. This places new demands on today's parks and green structures.

In eastern Uppsala, a new residential area, Östra Sala backe, is being planned for more than 5000 new residents. The planned area will be located on an abandoned strip of land, previously used for power lines, between two existing
districts. One of them is built in the 1950s, while the other was built during the 1960s regeneration epoch. Årsta, which was built in the 60s, has a large district
park that is supposed to be connected to the planned area, Östra Sala backe. This study focuses on the relationship between the new area and the existing park. Can
accessibility to the park be increased by densification of buildings and street layout? The location has been analyzed by using the methods of Jan Gehl and Kevin Lynch, focused on human movement patterns and activities as well as
visual elements that people relate to. The results indicate that the park's entrances and daily target points are important aspects. I present the results by maps and
text.

Main title:Årstaparkens framtid
Subtitle:en studie av förtätning i östra Uppsala
Authors:Staflin, Peter
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Uppsala, Årsta, Förtätning, Grönstruktur, Miljonprogrammet, Kevin Lynch, Jan Gehl
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-797
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-797
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Dec 2011 08:38
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics