Home About Browse Search
Svenska


Landrö, Gabriella, 2016. Närmare naturen : kulturella ekosystemtjänster i Rålambshovsparken och på Smedsudden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Förtätningstrenden som råder i vårt samhälle hamnar många gånger i konflikt med bevarande av grönområden. Ett fenomen som ofta används i argumentationen för att försvara gröna ytor är ekosystemtjänster (ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande). Syftet med detta examensarbete är att identifiera kulturella ekosystemtjänster i ett urbant område och undersöka hur de kan utvecklas. Avgränsningen att enbart undersöka kulturella tjänster i urbana miljöer beror på en generellt bristande kunskap om just de kulturella tjänsterna, samt att det är i städer som de kulturella tjänsterna har störst relevans. Platsen för undersökningen är Rålambshovsparken och Smedsudden på Kungsholmen i Stockholm. Tillvägagångssättet för arbetet inkluderar momenten litteraturstudier, undersökning av ekosystemtjänster på platsen och framtagande av ett utvecklingsförslag. Huvudfokus ligger på identifieringen av ekosystemtjänster och metoden för detta är hämtad ut projektet C/O City. Då metoden inte är testad av C/O City ännu är det en del av arbetets syfte att testa och utvärdera den. Resultatet av undersökningen på platsen visade att de kulturella tjänsterna hälsa, sociala interaktioner, samt symbolik och andlighet är starka, medan tjänsterna sinnliga upplevelser och naturpedagogik är svag respektive obefintlig. I arbetet redovisas ett utvecklingsförslag för hur dessa två tjänster kan stärkas och skapas. Det övergripande konceptet är att platsens besökare ska få möjlighet att komma närmare naturen. Detta kan de göra genom förslagets tre idéer; stadsodling, naturlek och tillgängliggörande av naturmiljöer. Ett antal odlingslådor placeras i området och ska ge möjlighet att interagera med och lära sig om naturen. Genom en ny lekplats baserad på naturelement får barnen använda sina sinnen i ett lekfullt upptäckande av naturen. Att öka tillgängligheten till naturmiljöer ska ge utrymme för avskilda sinnesupplevelser. Därför skapas sätt att ta sig ut till ett antal små öar som ligger intill områdets strandkant. Avslutningsvis i arbetet diskuteras metoden från C/O City och en möjlig utveckling och förbättring av denna. Kulturella ekosystemtjänster är i mindre utsträckning undersökta i tidigare forskning och arbeten än övriga kategorier. Detta märks i C/O Citys metod där indelningen av de olika kulturella tjänsterna delvis är problematisk och de saknar en tydlig definition. Mycket forskning finns om exempelvis naturpedagogik och hälsa, men det saknas konkreta exempel på hur kunskapen kan integreras i stadsplanering. Detta examensarbete utgör ett steg i att försöka koppla ihop forskning i ämnena med synen på dem som ekosystemtjänster.

Main title:Närmare naturen
Subtitle:kulturella ekosystemtjänster i Rålambshovsparken och på Smedsudden
Authors:Landrö, Gabriella
Supervisor:Granvik, Madeleine
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ekosystemtjänster, välbefinnande, urbana miljöer, Rålambshovsparken, Smedsudden, C/O City
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5114
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5114
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2016 14:05
Metadata Last Modified:16 May 2016 05:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics