Home About Browse Search
Svenska


Asp, Hanna, 2011. Här ligger en hund begraven : ett gestaltningsförslag över minneslunden för sällskapsdjur i Falun. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det här examensarbetet handlar om minneslundar för sällskapsdjur. Arbetet syftar till att ge en ny, förbättrad gestaltning av en befintlig minneslund men också till att ta reda på vad som är viktigt att tänka på vid gestaltning av liknande platser. Jag har genom en kunskapsinventering sammanställt en rad viktiga punkter. Kunskapsinventeringen bygger på litteraturstudier,samtal samt studiebesök.

Den valda platsen för gestaltningsförslaget ligger i Falun. Jag
hörde talas om den här platsen och att den inte var helt uppskattad och det var därför jag valde det här ämnet. Djurägare i Falun påtalade att de inte tyckte platsen var tillräckligt vacker. Jag har alltid gillat begravningsplatser och tyckte att det här var en uppgift som var annorlunda på ett intressant sätt. Platsen har kommit till genom önskan från bland andra Jürgen Janson. Han äger företaget Krema som kremerar smådjur i Dalarna och är den som i dag sköter platsen.

Min kunskapsinventering bygger främst på Inger Berglunds
Kyrkogårdens meditativa rum och Boverkets Kyrkogårdens
form och miljö. I övrigt har jag läst Gröna Fakta, examensarbeten,
Utblick Landskap och böcker om naturens inverkan
vid sorg. Jag har fört samtal med ansvariga från kommuner,
föreningar och företag med anknytningar till ämnet samt
med sex stycken brukare och två landskapsarkitekter. Dessa
samtal har förts över telefon och vid personliga möten
och jag har fört minnesanteckningar vid varje samtal.
Utifrån kunskapsinventeringen sammanställde jag ett antal
punkter som är viktiga att ta hänsyn till när man gestaltar en
sådan här plats.

För själva gestaltningsförslaget har jag jobbat utifrån metoden
inventering – analys – förslag, detta är en för mig välkänd metod
som vi använt under utbildningen. Jag har dock lagt till ett steg
mellan analys och förslag: gestaltningsprogram. Detta för att jag
anser att det är som en saknad länk däremellan. Platsen besökte
jag vid fyra tillfällen under arbetets gång varav en gång tillsammans
med Jürgen Janson. Analysen bygger på sammanställningen
från kunskapsinventeringen och en förenklad
SWOT-analys (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Jag valde att enbart jobba med de två första då jag ansåg det
tillräckligt för en sådan liten plats som den jag valt för mitt arbete.

Genom min kunskapsinventering kom jag fram till att det
viktigaste var att platsen har en meditativ stämning, vilket bland
annat kan fås genom en naturlik utformning, att den är välskött,
att det finns plats för utsmyckning, det ska vara lätt att ta sig till
platsen och om en bra rumslighet skapas kan platsen kännas
både trygg, avskild och ge en känsla av att den är omhändertagen.

Platsens största problem är att rumsligheten är svag, att en fasad
och en bilväg stör det visuella intrycket, att entrén är diffus och
att det är dålig framkomlighet till utsmyckningsplatsen samt att
rummet är skuggigt.

Mitt gestaltningsförslag är en lösning över hur minneslunden
kan förbättras. Jag har jobbat med att försöka lösa de önskade
åtgärderna på ett realistiskt sätt som är estetiskt tilltalande.
Minneslundens nya utformning bygger på en ökad rumslighet
som samtidigt ger visuella skydd mot störande inslag. Entrén
har förtydligats och välkomnar nu besökaren till platsen. En
cirkelformad, ordentlig gångväg ramar in den friväxande ängen
och leder fram till utsmyckningsplatsen som också den har förbättrats
och utvecklats.

Det jag framförallt tar med mig från mitt arbete är att det finns
många begravningsplatser för sällskapsdjur men att det är få
personer som vet att de existerar. De som finns har ofta en undanskymd
placering och det är svårt att hitta dit då skyltningen
oftast är undermålig. Jag tror att de befintliga platserna kommer
att växa och att det kommer skapas nya. För att klara av detta
ekonomiskt anser jag att man måste förbättra framförallt kunskapen
men också utveckla platserna till något mer.

Main title:Här ligger en hund begraven
Subtitle:ett gestaltningsförslag över minneslunden för sällskapsdjur i Falun
Authors:Asp, Hanna
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, sällskapsdjur, minneslund, begravningsplats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-285
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-285
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2011 09:05
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics