Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Ida, 2016. Att stärka naturupplevelser : ett gestaltningsprogram för Angarnsjöängens våtmarksområde. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Biodiversity is of great importance. It is the foundation for ecosystem services which contribute to human welfare, purifies air and water and counteract climate change. Ecologically important environments, however, are not always easily discovered. In addition, many of these ecosystems are perceived as messy and structurally deficient. In order to preserve ecosystem services it is of significance to improve the visibility and knowledge of biologically valuable environments. Wetlands are ecosystems of great biological value and constitute a valuable habitat for a number of endangered plant and animal species. The scarcity of factors which improve the familiarity of the setting, may however, contributes to an ambiguous understanding of the environment. Within the field of environmental psychology, qualities which have the potential to enhance the experience and understanding of the surrounding landscape have been presented. The purpose of this paper is to investigate how such qualities can be utilized in order to strengthen nature experiences in a wetland area, thus emphasizing its ecosystem services. The paper is largely based on the research of Rachel and Stephen Kaplan with regard to theories of environmental preferences and Joan Iverson Nassauer’s theories of cues to care. The purpose of the study is to examine how experiential values can be enhanced in a wetland area with regard to the protection of its valuable plant and animal life. The wetland area of Angarnsjöängen, in the northern region of Stockholm County, was investigated in order to elucidate which experiential qualities are scarce in the area and how they can be improved. The methods consisted of a literature study, a Landscape Character Assessment, an Experiential landscape Analysis and contact with experts in the field. The result is a design programme, presented in the form of a site plan and a vision for the area. Potential repercussions of the programme are visual changes to the landscape, as well as measures taken to enable experiences in close proximity to water and vegetation, may affect plant and animal life in the area. Further investigations with regard to the sensitivity of the landscape are of significance, however, small means of improvement have the possibility to result in great experiential values.

,

Biologisk mångfald är av stor vikt. Den lägger grunden för de ekosystemtjänster som bidrar till människors välfärd, renar luft och vatten samt motverkar klimatförändringen. Däremot är det inte alltid enkelt att urskilja vilka miljöer som är av ekologisk vikt. Därtill är det många av dessa ekosystem som kan upplevas som röriga och i avsaknad av struktur. För att bibehålla ekosystemtjänster är det av vikt att synliggöra samt öka kunskapen om biologiskt värdefulla miljöer. Våtmarker är en miljö av stort biologiskt värde och utgör livsmiljö för ett flertal hotade växt- och djurarter. Bristen på faktorer som gör att miljön upplevs som bekant, bidrar dock till att dessa ekosystem kan vara svåra att förstå. Inom miljöpsykologin finns däremot kvaliteter som kan stärka upplevelsen av ett landskap samt öka förståelsen för dess utformning. Detta arbete undersöker hur sådana kvaliteter kan användas för att stärka upplevelsevärden i ett våtmarksområde och på så vis synliggöra dess ekosystemtjänster. Stora delar av studien baserades på Rachel och Stephen Kaplans teorier om miljöpreferens samt Joan Iverson Nassauers teorier om tecken på omsorg. Syftet är att undersöka hur upplevelsevärden kan stärkas i ett våtmarksområde samtidigt som hänsyn tas till skyddsvärda växter och djur. I arbetet undersöktes Angarnsjöängens våtmarksområde i norra Stockholms län, för att utreda vilka kvaliteter som är bristfälliga på platsen och hur dessa kan utvecklas. Metoderna utgjordes av en litteraturstudie, Landscape Character Assessment, Experiential landscape Analysis samt kontakt med sakkunniga. Resultatet består av ett gestaltningsprogram som presenteras i form av en programplan och en vision för området. Potentiella konsekvenser av programmet är en visuell förändring av landskapet, samtidigt som faktorer som stärker möjligheten att komma i nära kontakt med vatten och vegetation kan komma att påverka områdets växt- och djurliv. Vidare utredning av landskapets känslighet för förändringar är av vikt, däremot kan små åtgärder i området göra mycket för upplevelsevärdet.

Main title:Att stärka naturupplevelser
Subtitle:ett gestaltningsprogram för Angarnsjöängens våtmarksområde
Authors:Olsson, Ida
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:friluftsliv, landskapsarkitektur, naturreservat, naturupplevelse, våtmark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5651
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5651
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Aug 2016 14:16
Metadata Last Modified:11 Aug 2016 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics