Home About Browse Search
Svenska


Christoffersson, Evelina, 2014. Armasjärvi i förändring : en fallstudie om upplevelser av förändringar i landskapet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
803kB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att undersöka förändringar i det rurala landskapet i Norrbotten och undersöka och analysera hur människor upplever dessa. Undersökningen är gjord genom en fallstudie med byn Armasjärvi som utgångspunkt. Fallstudien består av tre delar, litteratur- kart- och intervjustudie. Litteraturstudien behandlar Norrbottens och Armasjärvis rurala landskapshistoria som sedan drygt 1000 år är präglad av jordbruk. Litteraturstudien behandlar även människors relation till landskapet, som är unik och beror av bland annat värderingar och erfarenheter, vilket sedan speglar synen på land-skapsförändringar. Kartstudien visar att landskapet i Armasjärvi har förändrats genom igenväxning till följd av minskad hävd. Detta är även den största landskapsförändringen som respondenterna i intervjuundersökningen upplever. Respondenterna tillhör de äldsta som följt förändringarna i Armasjärvi på nära håll. De upplever alla att förändringarna har gjort landskapsbilden mindre levande och minskat den sociala gemenskapen i byn. Detta leder till diskussionen om hur viktigt det är att jordbruk är socialt, ekologiskt och ekono-miskt hållbara för kulturlandskapet och alla dess värden. I arbetet som landskapsarkitekt med människan som utgångspunkt påpekas vikten av att vara medveten om landskapets historia samt människans relation till landskapet och synen på förändringar.

,

The purpose of this essay is to study changes in the rural landscape of Norrbotten and study and analyze the experience of these changes. The essay is a case study of the coun-try village Armasjärvi containing three different parts, literature, maps and interviews. The literature part discusses the history of the landscape of Norrbotten and Armasjärvi which for over 1000 years has been formed by farming. The literature also discusses the relationship between humans and the landscape. This relationship is unique and depends on valuations and experiences which affect the view of the changes in the landscape. By studying maps it is clear that Armasjärvi has changed in the way of overgrowth. This is also the results of the interviews. The respondents are older people that have connections with Armasjärvi and have followed the changes in the village during their lifetime. All of them experience a less lively landscape and less social connection between the villagers because of the changes in the landscape. This shows the importance of a farming that is socially, ecologically and economically sustainable to keep the values of the cultural landscape. It also shows the importance as a landscape architect working for the people, to be aware of the unique relationship between humans and the landscape and the view of changes.

Main title:Armasjärvi i förändring
Subtitle:en fallstudie om upplevelser av förändringar i landskapet
Authors:Christoffersson, Evelina
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsförändringar, landskapsrelationer, Norrbotten, upplevelse, rural
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3627
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3627
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Aug 2014 09:17
Metadata Last Modified:28 Aug 2014 09:17

Repository Staff Only: item control page