Home About Browse Search
Svenska


Södergren, Ingemar, 2016. Barn och unga i bostadsnära natur : en studie av hur barn och unga i Gottsunda och Valsätra använder områdets skogar på fritiden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

När städer förtätas står ofta den bostadsnära naturen i fokus för etablering av ny bebyggelse. Barn och unga är den största användargruppen i den bostadsnära naturen och på grund av begränsad individuell rörelsefrihet är naturens närhet avgörande för att vistelsen ska ske. Syftet med undersökningen är att undersöka hur barn och unga använder den bostadsnära naturen på fritiden, med målet att skapa underlag för kommunal planering inför framtida förtätning av Gottsunda och Valsätra i Uppsala. Utifrån det formulerades två frågeställningar. För det första, vistas barn och unga i bostadsnära natur på fritiden och i så fall hur, var, varför eller varför inte? För det andra, hur skiljer det sig mellan barn av olika ålder och kön hur de använder den bostadsnära naturen? För att svara på frågorna utfördes en fallstudie med kvalitativa semistrukturerade gruppintervjuer på en fritidsgård och två fritidshem i området, delvis med hjälp av en karta. Totalt intervjuades 19 personer mellan 10-19 år boende i Gottsunda och Valsätra. Gruppintervjuerna visade bland annat att behovet av avskildhet till stor del påverkar hur mycket skogen i området används, främst bland de äldre tonåringarna. De yngre barnen leker i skogen medan de äldre snarare går dit för att slappna av eller motionera och de yngsta är mer beroende av skogens närhet till hemmet för att den ska användas på fritiden.

,

When cities grow, the nearby nature is often an attractive place for infills. Children and young people is the largest user group of nearby nature and because of limited individual mobility, the nearness of the nature is of great importance for this group. The purpose of this study is to investigate how children and adolescents use the nearby nature in their leisure time, with the aim to produce material, useful for the planning of infills in the areas Gottsunda and Valsätra in Uppsala. Based on this, following questions has been formulated: Do children and young people use nearby nature and if so, how, where, why or why not? How does the usage of nearby nature differ among ages and sex? To answer these questions, a case study consisting of qualitative interviews was made with children and adolescents living in the area. 19 people were interviewed in a rage of 10-19 years. The results showed that younger people tend to play more in the forest, while adolescents, and especially among the elder ones, tend to use the forest for relaxation or exercise.

Main title:Barn och unga i bostadsnära natur
Subtitle:en studie av hur barn och unga i Gottsunda och Valsätra använder områdets skogar på fritiden
Authors:Södergren, Ingemar
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:barn, bostadsnära, natur, skog, unga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5632
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5632
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Aug 2016 09:15
Metadata Last Modified:09 Aug 2016 09:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics