Home About Browse Search
Svenska


Holmbom, Diana and Wildheim, Erik, 2012. Påvel Snickares gränd : ett gestaltningsförslag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Vår bild av centrala Uppsala som en stad med brist på växtlighet, ligger till grund för detta kandidatarbete. Påvel Snickares gränd är en centralt belägen plats som länge saknat funktion. Platsen är idag under ombyggnad. I och med att det gamla Rådhuset har byggts om till en galleria fungerar gränden nu som en entré till gallerian. Den nya utformningen av platsen kommer enligt planerna resultera i en växtfattig torgyta.

Vårt arbete har resulterat i ett gestaltningsförslag med tillhörande växtlista som står i kontrast till de planerna.
I en teoridel tar vi upp begreppet naturlika planteringar. Vi beskriver hur dessa komponeras samt vilka sorters växter som används. Vi går också igenom vilka svårigheter växter ställs inför i urbana miljöer. Genom analyser av platsen skapar vi oss sedan en bild av dess speciella förutsättningar. Syftet är att skapa en plats rik på växtlighet och som har kvalitéer året om. Därför arbetade
vi med naturlika planteringar som koncept. Betoningen ligger på att föra in många olika sorters växter som alla är anpassade för platsens ståndort, som är ett urbant skuggigt klimat. Växtval och växtkomposition inspireras mycket av Susanna Widlundhs bok Den Naturlika Trädgården men också av Henk Gerritsen och Piet Oudolf, båda stora namn inom ämnet.

,

Our picture of central Uppsala, a city with a lack of vegetation, forms the basis of this bachelor’s paper. Påvel Snickares gränd is a centrally located place that has long been missing feature. The place is currently under reconstruction. With that the old Town Hall has been converted into a shopping mall the alley now works as an
entrance to the mall. The new design of the site is planned to result in a town square with little vegetation. Our work has resulted in a design proposal with a related plant list, which stands in contrast to these plans.

In a theoretical part, we discuss the concept of nature-like
plantings. We describe how they are composed and what kinds of plants to be used. We also review the difficulties plants face in urban environments. Through analysis of site we then create ourselves a picture of its particular circumstances. The aim is to create a place rich in vegetation and that has qualities all of the year.

Therefore, we worked with nature-like plantings as a concept. The emphasis is on inserting many different kinds of plants, all adapted for the site habitat, which is an urban shady climate. Choice of plants and plant composition is inspired much by Susanna Widlundhs book Den Naturlika Trädgården but also by Henk Gerritsen and Piet Oudolf,
both big names in the subject.

Main title:Påvel Snickares gränd
Subtitle:ett gestaltningsförslag
Authors:Holmbom, Diana and Wildheim, Erik
Supervisor:Steffner, Lena
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Gestaltningsförslag, Landskapsarkitektur, Naturlik plantering, Skuggväxter, Urban plantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1717
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1717
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2012 09:39
Metadata Last Modified:04 Oct 2012 09:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics