Home About Browse Search
Svenska


Smårs, Victoria, 2013. Belysning för ökad trygghetsupplevelse : tre exempel på hur Uppsala kommun har arbetat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Belysningen spelar en stor roll för att skapa trygghetskänsla i städers mörker-landskap. En del människor är oroliga över att drabbas av brott och undviker därför mörka utomhusmiljöer eller till och med avstår helt från att gå ut när det är mörkt. Detta är ett problem då det begränsar hur människor egentligen skulle vilja använda det offentliga rummet, vilket betyder inskränkning i deras livskvalitet. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur Uppsala kommun har arbetat med belysning i Uppsala för att öka trygghetskänslan under dygnets mörka timmar.

En litteraturstudie genomfördes för att ta reda på hur belysning för ökad trygghetsupplevelse ser ut idag och vilka visioner Uppsala kommun har. Uppsala har kommit långt i belysningsfrågan och är en av landets bäst belysta städer. Med en genomtänkt belysningsstrategi främjas stadslivet och fler människor vistas på gatorna vilket ökar trygghetskänslan i staden. Med de många olika typerna av miljöer ska ljussättningen anpassas efter varje plats och med omsorg om människans trygghetsupplevelse för att uppnå bästa resultat.

För att få en överblick hur arbetet såg ut i Uppsala studerades tre skilda platser i staden. Intervjuer utfördes för att få information om platserna och vilka tankar som funnits kring arbetet. För att få en helhetsbild kompletterades intervjuer och litteraturstudier med studiebesök till platserna.

Uppsala kommun gör ett bra arbete och dessa platser uppfyller visionen om belysning för ökad trygghetsupplevelse mer eller mindre och på olika sätt. Något att komma ihåg är att det även finns andra aspekter utöver belysningen som är av betydelse om en plats uppfattas trygg eller inte. Att uppnå en vision till hundra procent kan vara svårt då alla människor har olika erfarenheter och uppfattningar om vad trygghetskänsla är.
Människor skapar sig en bild eller en inbillad upplevelse av en plats även om de inte vistas där fysiskt. Att skapa en trygg upplevelse med hjälp av belysning gynnar således stadens anseende samtidigt som dess invånare och besökare kan känna sig trygga.

,

Lighting is a big matter for creating a feeling of security in a dark city landscape. Some people are worried of being victims of crime and therefore avoid dark outdoor environments or even avoid going outside when it is dark. This is a problem because it limits the way people choose to use public spaces, which means a re-striction in their lives. The purpose of this essay is to examine how Uppsala is working with lighting to increase the feeling of security during the dark hours.

A literature survey was done to see how lighting would increase the feeling of how security looks like today and to see what the visions for Uppsala is. In the lighting matter Uppsala has come a long way and is one of the best lit cities in Sweden. The city life is promoted by a planned lighting strategy and more people enjoy their stay outside even after dark. This increases the feeling of security in the city. Despite the different environments the lighting has to be adapted to eve-ry specific place and with a care of the human feeling of security to reach the best result.

To make a picture of how the work is done in Uppsala three separate places were studied in the city. Interviews were performed to receive information about the places and about the thoughts around the projects. To get an overview the interviews and the literature survey were complemented with a study of the places.

Uppsala is doing a good job and these places meet the vision of lighting for increased feeling of security more or less and in different ways. Something to remember is that there are also other aspects than lighting that matters if a place is perceived as safe or not. It is difficult to reach a vision to a hundred percent because people have different experiences and views of what the feeling of secu-rity really is.

People create a picture or an imaginary experience of a place even if they are not staying there physically. To create a feeling of security with lighting, favors the city’s reputation and the population and the visitors can feel safe simultaneously.

Main title:Belysning för ökad trygghetsupplevelse
Subtitle:tre exempel på hur Uppsala kommun har arbetat
Authors:Smårs, Victoria
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:belysning, trygghet, trygghetsupplevelse, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2753
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2753
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2013 13:39
Metadata Last Modified:24 Sep 2013 13:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics