Home About Browse Search
Svenska


Axling, Mathilda and Sandström, Agnes, 2015. Stadsrum för människor : en studie av mänsklig aktivitet i Vardagsrummet i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att komma fram till hur och varför urbana miljöer fungerar med
avseende på mänsklig aktivitet och vilka element som krävs för att en plats ska uppfattas
som aktiv. För att göra det valde vi en plats med lite mänsklig aktivitet, Vardagsrummet i
Uppsala, för att se vad som fungerade och saknades där. Med social hållbarhet som utgångspunkt
ville vi ta reda på vad som kan bidra till mänsklig aktivitet i urbana miljöer
och även faktorer som är avgörande för hur mycket en plats används och upplevs. En
teoristudie gjordes och på platsen genomfördes platsobservation och ELA-observation för
att studera hur Vardagsrummet fungerade med avseende på den mänskliga aktiviteten.
Vidare gjordes intervjuer med utvalda huvudaktörer för gestaltningen av rummet. Jan
Gehls 12 kvalitetskriterier för aktiva stadsrum användes som en avprickningslista över
vilka faktorer som finns och saknas Vardagsrummet. Vidare gjordes skisser på tillägg till
den befintliga gestaltningen på platsen som vi ansåg skulle kunna höja den mänskliga
aktiviteten. Vårt resultat visar att det är en kombination av faktorer som gör att Vardagsrummet
upplevs som tomt. Att platsen är en passage men har många bänkar som inte
används förstärker känslan av att det är få som använder platsen. Slutligen diskuterades
de avgörande faktorerna vid gestaltning av en urban miljö för att människor ska använda
platsen. Dessa faktorer är var platsen ligger i förhållande till andra funktioner och stråk,
attraktioner utöver platsens utformning som verksamhet i bottenvåningarna samt om platsen
skapar ett bestående intryck hos sina besökare.

,

The purpose of this thesis is to identify how and why urban spaces function in relation to
human activity and which elements are essential in creating an environment we experience
as active. To accomplish this, we studied a place with little human activity, Vardagsrummet
in Uppsala, to detect what worked and what was missing there. Taking social
sustainability as a starting point, we wanted to find out what may contribute to human
activity in urban environments and also which factors are crucial to how much space is
used and how it is perceived. Theoretical research, a site observation and an ELAobservation
was done to investigate how Vardagsrummet functions in terms of human
activity. Furthermore, we interviewed operators responsible for the design of Vardagsrummet.
Jan Gehl’s 12 quality criteria on active urban spaces were used as a checklist of
existing factors and factors that are missing in Vardagsrummet. Futhermore, we made
basic sketches to show additions to the current design in Vardagsrummet which we
thought could enhance the human activity there. Based on our results we could determine
that there is a combination of factors that contribute to why Vardagsrummet is perceived
as empty. The fact that the site is a passage but has many unused benches reinforces the
impression that there are few who use the space. Finally, we discussed the key factors in
designing an urban environment to encourage human activity. These factors include
where the site is located in relation to other functions and routes, attractions in addition to
the design of the site such as the ground floor activities and that the site itself creates a lasting impression on its visitors.

Main title:Stadsrum för människor
Subtitle:en studie av mänsklig aktivitet i Vardagsrummet i Uppsala
Authors:Axling, Mathilda and Sandström, Agnes
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ELA, mänsklig aktivitet, social hållbarhet, stadsrum, urbana miljöer, Vardagsrummet i Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4790
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4790
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2015 10:36
Metadata Last Modified:01 Sep 2015 10:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics