Home About Browse Search
Svenska


Gulve, Simon, 2015. Vaksala skateplaza : ett gestaltningsförslag för att främja skateboardåkning i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Skateboardåkning är en av de aktiviteter som sker i offentliga rummet. Landskapsarkitekter är en av de
yrkesgrupper som arbetar med att utforma just offentliga miljöer i städer. Jag som är både skateboardåkare
och landskapsarkitektstudent ser intresserat på problematiken där skateboardåkningen krockar med
allmänhetens användning av det offentliga rummen. I detta arbete har jag gestaltat ett förslag som tar plats
på Vaksala torg i Uppsala.
I början var skateboardåkarna surfare som utvecklade primitiva brädor att åka på. Först användes brädorna
för att åka från ett ställe till ett annat men idag ligger fokus på att utföra trick. När sportens populäritet
minskade i slutet av 1970-talet flyttade sig skateboardåkarna från betongparkerna till gaturummet. Sedan
dess har gatuåkning varit det populäraste sättet att åka på.
Jag har använt mig av landskapsarkitektens olika verktyg för att utarbeta min gestaltning; inventering,
analys, program och koncept. Med hjälp av platsbesök på Uppsalas befintliga anläggningar för skateboardåkning,
litteratur och källor har jag fått en uppfattning av vad min gestaltning kan tillföra inom ämnesområdet.
Gestaltningen har inspirerats av Barockens arkitektur och stadsbyggande. Torget består av fyra block
som är upphöjda över marken. Längs med och på blocken finns det byggnadselement att åka skateboard på.
Formerna och byggnadsmaterialen är anpassade för att främja gatuåkning med skateboard. Mellan blocken
går gator där marknadsverksamhet kan finnas. Marknadsgatorna går in mot en mittpunkt på torget där en
fontän finns.
Gestaltningens mål var att skapa ett offentligt rum där skateboardåkning och allmänheten kan samsas.
Enligt förebilderna och teorierna kring skateboardåkning har jag uppfyllt många av de kriterierna för att gestalta
framgångsrika platser för skateboardåkning. Då min bakgrund som skateboardåkare kan ha haft stor
vikt i gestaltningens resultat har jag uppnåt en balans mellan de två målgruppernas behov av en offentligt
rumt och plats för gatuåkning i centrala Uppsala.

,

Skateboarding is one of the activities that occurs in the public space. Landscape architects is one of the proffessions
that work with designing public spaces. As I am both a skateboarder and a landscape architecture
student, the problems that arrise between skateboarder’s- and the public’s use of the public space interests
me. In this paper I have designed a public place for skateboarding on Vaksala square in Uppsala, Sweden.
In the beginning of skateboarding, surfers developed primitive boards to ride the streets while the surf
was flat. At first the boards were used to move from one place to the other, but as of lately the focus lies on
performing tricks. When the sport’s popularity dropped at the end of the 1970’s the skateboarders moved
their activity from the concrete skateboardpark to the streets. Since then, streetskating has been the more
commonly way to skate.
I have used the landscape architect’s tools to work in a design process; inventory, analysis, design guidelines
and concept. Site visits of skateboardparks in Uppsala, litterature and other sources gave me an idea
of what my paper can add to the subject.
The design is inspired by archicture and urban planning from the Baroque era. The design consists of
four elevated blocks. On these blocks, and along them, there are shapes and built elements to skateboard
on. Between the blocks are four streets which allows for market activities. These market streets go together
into a centrepoint where a fontain is placed.
The goal of the design was to create a public place where skateboarders and the public can get along.
My design has filled the criteria the role models and theories of skateboarding has set out, to create a successful
public space for both skateboarders and the public to use. My background as a skateboarder has had
great effect on the design but I have still reached a balance between the needs for a place to skateboard and
a public space in central Uppsala.

Main title:Vaksala skateplaza
Subtitle:ett gestaltningsförslag för att främja skateboardåkning i det offentliga rummet
Authors:Gulve, Simon
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, multifunktion, offentligt rum, skateboard, skateplaza, torg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4971
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4971
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2015 12:53
Metadata Last Modified:17 Nov 2015 12:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics