Home About Browse Search
Svenska


Hambraeus Victorson, Sara, 2014. Vi ses på Gamla torget : en gestaltning av ett torg i Uppsala för att locka människor att stanna och mötas. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF (Planscher)
23MB
[img] PDF (Textbilaga)
2MB

Abstract

Uppsala stad, intill stadens gågata och kantad av Fyrisån ligger Gamla torget. Det är en plats som har utgjort en nyckelpunkt under mina år i Uppsala. Jag ville ändra användningen av ett torg som många passerar men få stannar och använder. Torget har stora kvaliteter i form av utsikt, närhet till vatten samt placering i staden. För mig personligen har jag har länge tänkt på att Gamla torget har större potential än vad torgytan idag används för. Det är ett centralt beläget torg, med både utsikt och närhet till vatten. Fokus för gestaltningsförslaget ligger i att stärka torget som mötesplats. Det gör jag genom att lägga fokus på att integrera mötes- och sittmöjligheter i gestaltningslösningen.Syftet var att skapa ett levande torg, en intressant plats för människor att stanna och mötas. Examensarbetet har titeln ”Vi möts på Gamla torget - En gestaltning av ett torg i centrala Uppsala för att locka människor att stanna och mötas”. Metoden för att genomföra gestaltningen, följde processtegen som landskapsarkitektutbildningen lär ut med inventering och analys där de viktigaste aspekterna kondenserades till ett program. Metoden tog även inspiration från metodstegen vid produktdesign. Min inventering och analys av Gamla torget visade att människor rörde sig över torget men sällan vistades på torgytan någon längre stund. Andra viktiga nyckelfaktorer för gestaltningen var det soliga läget samt utformningen av en bilpassage till närliggande garage. Relationen mellan bilar och gångtrafikanter var otydlig, vilket påverkade platsen negativt och gjorde upplevelsen stökig. Litteratursökningen utfördes efter nyckelorden; Landskapsarkitektur, torg, offentlig miljö och mötesplats. Litteraturen visade att följande faktorer är viktiga för att skapa en mötesplats: att vägar korsas, att man bygger ett intresse för platsen, tillgång på vegetation, tydlighet i relation mellan bilister och gångtrafikanter, inbjudande effekter både dag och kvällstid, utformning med valmöjligheter och slutligen att platsen går att nå på ett enkelt sätt. Gestaltningsförslaget tog hjälp av litteraturen för att nå syftet att skapa en mötesplats. Resultatet blev ett torg där torgnamnet fick spela en stor roll. Förstorade bokstäver med torgets namn användes som sittplatser och för att uppmärksamma torgets gränser användes ett pilträd, med starkt hängande grenar som en förträngning vid passagen mot gågatan. Examensarbetet redovisas som planscher för att använda de verktyg för presentation som används inom yrket. Textbilagan beskriver projektets syfte, avgränsning och metod samt innehåller reflektioner över resultatet i en diskussionsdel. I textbilagan återfinns även själva litteraturstudien för projektet.

,

In Uppsala city, close to the biggest shopping street in close proximity to Fyrisån river you find Gamla torget. It’s a city square that has been a key point in my everyday life as a citizen of Uppsala. But when I thought about
it I have never actually ever stayed in the square for any purpose other than to park my bicycle. When I observed other peoples behaviour, it seemed to be common that
Gamla torget was more of an passageway than a location where people would stay.

I wanted to change the use of the square and decided to make a design proposal for Gamla torget as my master project. I have chosen Gamla torget with the intention to create a design with the purpose of creating an interesting place for people to stay and meet each other.

The title of this project is: ”Let´s meet at Gamla torget -A design proposal to entice people to stay and meet at a square in the central part of Uppsala city”.

Main title:Vi ses på Gamla torget
Subtitle:en gestaltning av ett torg i Uppsala för att locka människor att stanna och mötas
Authors:Hambraeus Victorson, Sara
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, torg, offentlig miljö, mötesplats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4010
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4010
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Dec 2014 13:05
Metadata Last Modified:04 Dec 2014 13:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics