Home About Browse Search
Svenska


Hansen, Anna, 2016. Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken inverkan trädstammars färg och textur, det vill säga barkens visuella egenskaper, har på upplevelsen av en plats. Träds olika visuella egenskaper och estetiska kvaliteter inverkar på utemiljöers karaktärer. Gestaltares val av estetiska och detaljnära karaktärsdrag hos trädarter, skapar förutsättningar för hur gestaltade platser kommer att upplevas. Då barkkaraktärer utgör ett levande stadsbyggnadselement som är visuell året om, är det värt att begrunda betydelsen av denna bestående estetiska stomme för uppbyggande och upplevelse av utemiljöer. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med fem verksamma landskapsarkitekter respektive l4 slumpmässigt utvalda människor som använder utomhusmiljöer, men inte arbetar som landskapsarkitekter. Intervjuerna gav inblick i respondenternas resonemang om hur trädstammars yta påverkar upplevelse av en plats, samt vad i barkens visuella egenskaper som verkar upplevelsehöjande. Det viktigaste resultatet framhåller att de respondenter som intervjuundersökningen baseras på, är överens om att barkens visuella egenskaper inverkar på platsupplevelser. Målgrupperna delar även uppfattning angående vad i barkens visuella egenskaper som verkar upplevelsehöjande, nämligen avvikande drag i färg och textur. Slutsatser har dragits utifrån tolkningar av resultat.

,

This essay aims to examine the impact of tree trunks visual properties, their texture and colour, on spatial awareness. Trees differences in visual features and aesthetic qualities affect the character of the outdoor environment. The choices of trees aesthetic details, made by landscape architectures, create conditions for how the portrayed places will be experienced. Bark attributes constitutes as living urban element, visible the whole year, which makes its impact on spatial awareness valuable to examine. This essay is based on qualitative interviews with five professional landscape architects and 14 randomly selected humans who uses outdoor environments but who do not work as landscape architects. The interviews pointed out the respondents opinions regarding the impact of bark qualities on spatial awareness and what visible bark characteristics that were considered enhance the experience of a place. The most important result shows that the respondents that were a part ofthe interview study, agreed on that bark attributes have impact on spatial awareness. The respondents also shared the perception of abnormal features in color and texture were bark characters that were considered enhance the experience of a place. Conclusions have been drawn based on interpretations of the results.

Main title:Trädstammars roll i utemiljö
Subtitle:en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats
Authors:Hansen, Anna
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:barkkaraktär, detaljnära, platsupplevelse, trädstam, textur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5619
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5619
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Aug 2016 08:58
Metadata Last Modified:08 Aug 2016 08:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics