Home About Browse Search
Svenska


Lindbom, Anna, 2015. Korsa! : ett gestaltningsförslag till församlingshemmet i Rättviks innergård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

The purpose of this bachelor thesis is to redesign the courtyard of the parish house in Rättvik. The parish
house is a social meeting place in the city, with many activities daily. This leads to a broad variety of visitors
in all ages. The courtyard is at the present a dark, uninviting area and the design proposal aim to create a
lighter and more welcoming entrance to the parish house while at the same time interact with other public
places in Rättvik. The parish house in Rättvik is planned to be renovated in the summer and autumn 2015,
making it up to date with also a redesign of the courtyard. The courtyard is dominated by a parking lot and
an empty lawn area. This means that it does not meet up to the functions desired by the church: to give a
polish first impression of the parish house and be a meeting spot for the visitors. An inventory and analysis
of the courtyard was made and showed the prevailing conditions, weaknesses and strengths of the place.
Furthermore, it created a basis for the design program and a concept. The program for the design proposal
listed focus points that the design would respond to. The concept, Cross, provided guidance in the decisions
that was made during the design process. The design proposal was a result of these two. In the proposal the
parking lot was removed. The lawn was redesigned into a social meeting place, with a stone setting and space
for table and chairs. Rippling water helps to create the atmosphere and works as an architectural element.
The dark pines were replaced with lighter trees and more vegetation such as shrubs and perennials were
added. More seating invited more people to stay in the courtyard. The work can be seen as an example of
how landscape architects can redesign a courtyard from a dark area and make it be perceived brighter through
different soil and plant material. It is also an example of how to make an unused area into a social meeting
spot. The design proposal also aim to show how to consider and create design while still regarding local
traditions. A parish is an important meeting place for many people, creating a social life for both young and
old people. A neat and well-kept admission attracts more visitors, leading to more people that will sit down.
The importance of creating a social space outdoors is always a hot topic for both landscape architects as users
of a public place or a city.

,

Syftet med kandidatarbetet är att omgestalta församlingshemmet i Rättviks innergård. Församlingshemmet
har många besökare i alla åldrar då det är en social mötesplats med många aktiviteter dagligen. Innergården,
som idag är mörk, ska med hjälp av omgestaltningen upplevas ljusare och fungera som en prydlig entré till
församlingshemmet. Då församlingshemmet i Rättvik planerar en ombyggnation till sommaren och hösten
2015 är det aktuellt med en omgestaltning av innergården. Idag domineras innergården av en parkering och
en tom gräsyta och uppfyller inte de funktioner som önskas om att vara en mötesplats för besökare samt
ge ett välskött intryck. Målet med omgestaltningen är därför att skapa en mötesplats med en anknytning
till Rättviks övriga offentliga rum. Genom inventering och analys gavs de rådande förutsättningarna samt
svagheter och styrkor för platsen. Vidare skapade det ett underlag till ett gestaltningsprogram och ett koncept.
Gestaltningsprogrammet tog upp de fokuspunkter som gestaltningen skulle svara på och konceptet, Korsa,
gav vägledning till olika beslut i gestaltningsförslaget. Gestaltningsförslaget visade sedan resultatet i form
av att parkeringen togs bort, gräsmattan i mitten blev en samlingsplats i form av en stenläggning med plats
för bord och stolar samt porlande vatten. De mörka tallarna byttes ut mot ljusare träd och mer växtlighet i
form av buskar och perenner tillkom. Fler sittplatser bjöd in till fler människor att vistas där. Arbetet kan
ses som ett exempel för hur landskapsarkitekter kan omgestalta en innergård från att upplevas mörk till att
upplevas ljusare genom olika mark- och växtmaterial samt hur man kan knyta an till lokala traditioner. Ett
församlingshem är en viktig mötesplats för många människor som innebär ett socialt umgänge för så väl
gammal som ung. En prydlig och välskött entré lockar till fler besök vilket genererar fler människor till
platsen. Vikten av att skapa ett socialt rum utomhus är alltid ett aktuellt ämne för såväl landskapsarkitekter
som brukare av en plats.

Main title:Korsa!
Subtitle:ett gestaltningsförslag till församlingshemmet i Rättviks innergård
Authors:Lindbom, Anna
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:entré, församlingshem, gestaltning, innergård, ljus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4930
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4930
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2015 14:48
Metadata Last Modified:23 Oct 2015 14:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics