Home About Browse Search
Svenska


Forsell, Emilia, 2015. Att ersätta skogsalmen : en undersökning av alternativ till en sjukdomsdrabbad art i befintlig parkmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Fler och fler nya växtsjukdomar och skadegörare etablerar sig i Sverige. Det gör att ersättning av sjukdomsdrabbade träd kommer att bli allt viktigare i framtiden. Syftet med arbetet var därför att med utgångspunkt från Robinsons samt Sjöman och Slagstedts urvalsmetoder för växter undersöka alternativa arter till en sjukdomsdrabbad trädart. Arbetet fokuserar på skogsalm eftersom den förut var ett välanvänt stadsträd, men som i och med almsjukan, inte längre är aktuell för nyplantering. Därför är det av stor vikt att ta fram möjliga ersättningsarter och frågan var därför: Vilka trädarter är lämpliga för att ersätta skogsalmarna i allén utmed Fyrisån i Uppsala Stadsträdgårds befintliga parkmiljö? För att ta reda på information om min utvalda plats samt möjliga ersättningsarter gjorde jag en platsinventering respektive litteraturstudie där Stadsträd från A-Z av Rune Bengts-son var viktig litteratur. För att besvara frågan gjorde jag en syntes av Robinsons samt Sjöman och Slagstedts urvalsmetoder för växter, då båda dessa metoder har fördelar men i olika avseenden. Med hjälp av syntesen gjorde jag ett urval av möjliga ersättningsarter. De arter som var lämpliga ersättningsarter var skogslönn, tysklönn, svartlind, parklind, bohuslind samt avenbok. Storlek, växtsätt och etableringskrav hos växten var aspekter som sållade bort många olämpliga ersättningsarter. Vilken av de lämpliga arterna som är allra mest lämpad beror på om man anser att det är viktigast att återkoppla till platsens historia eller att öka artdiversiteten bland stadsträden.

,

An increasing number of plant diseases and pests are establishing in Sweden. This means that replacement of afflicted trees will be more important in the future. The aim of this study is to investigate alternatives to a disease-ridden tree species using Robinson’s and Sjöman and Slagstedt’s plant selection methods as a base. This paper focuses on elm. Elm was earlier an often used tree in urban environments, but is currently threatened by the Dutch elm disease, therefore it is deemed unsuitable to use or replant. Due to this situation it is important to search for possible replacement species. In this paper I investigate which tree species are suitable to replace the elms in the alley along the water Fyrisån in the park Stadsträdgården in Uppsala. As a base for the study I did an inventory of the site and studied Stadsträd från A-Z by Rune Bengtsson to ascertain information concerning possible replacement species. During the subsequent enquiry I did a synthesis of Robin-son’s and Sjöman and Slagstedt’s plant selection methods, then both of these methods are useful but in different ways. Using the synthesis I detected a selection of possible replacement species. The species found suitable as replacements were Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Tilia americana, Tilia x europaea, Tilia platyphyllos and Carpinus betulus. Size, plant character and establishment claim were the aspects that removed most unsuitable species. Which one of the remaining species that is most suitable depends on if reconnecting with the site’s history or increasing the diversity of the urban trees is con-sidered most important.

Main title:Att ersätta skogsalmen
Subtitle:en undersökning av alternativ till en sjukdomsdrabbad art i befintlig parkmiljö
Authors:Forsell, Emilia
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:almsjukan, befintlig parkmiljö, skogsalm, Stadsträdgården, urvalsmetod för växter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4668
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4668
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2015 10:09
Metadata Last Modified:13 Jul 2015 10:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics