Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Anna, 2012. Det offentliga rummet : en möjlighet till rekreation?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stadsmiljöer kan ofta vara stressiga med många olika intryck som tröttar ut oss. Därför är det viktigt att det finns platser i staden där man kan ta det lugnt och återhämta sig. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om offentliga rum som en park och ett torg kan ha rekreativa egenskaper och huruvida dessa platser kan komplettera varandra i detta hänseende.
För att finna svar på dessa frågor har jag till en början gjort en litteraturstudie som resulterade i ett antal teorier om bland annat hur offentliga rums uppbyggnad och möblering påverkar hur människor beter sig på platsen. Andra teorier är att urbana miljöer och ljud kan ha en negativ inverkan på människors hälsa och att naturen kan stimulera återhämtning.
Platserna inventerades därefter med hänsyn till deras rumslighet, klimatförhållanden, möblering, växtmaterial och ljudpåverkan, även aktiviteter som fanns på platserna noterades. Sedan analyserade jag platserna med inventeringen som grund och teorierna som utgångspunkt.
De slutsatser jag kunnat dra utifrån analysen är att offentliga rum i staden kan ha rekreativa egenskaper. Det mest avgörande är bullernivån och graden av vegetation. Ju tystade och grönare en plats är desto mer rekreativ är den. Även möjligheten till att uppehålla sig på en plats har stor betydelse för om den har en lugnande inverkan.
Andra slutsatser jag kunnat dra är att en park och ett torg kan komplettera varandra genom att människor har olika syften med att besöka platserna. Parkbesökarna söker oftast efter lugn och ro medan torgets besökare främst efterfrågar kommersen. Men när man väl befinner sig på respektive plats så erbjuder både torget och parken många liknande egenskaper som gynnar vila och återhämtning.

,

The city-environment is often a stressful one, offering many different types of sensoric impressions that make us exhausted. For this specific reason, it is very important to have areas within the city where people can relax and recuperate. The aim of this essay is to examine if public places such as a park or a square can fill a recreational purpose. In addition to this, the essay will also examine the possibility of those two environments complementing each other in this regard. The answers to these questions were found by conducting a literary study, which resulted in several theories about the way people are affected by the way public places are designed. There are also theories suggesting that urban environments can have a negative effect on people, and that nature, in contrast, is much more suitable for recuperating.
The different places used in the study were investigated in regard to their differences in climate, types of furniture, floral arrangements and levels of noise. Activities offered at the different locations were also noted and analyzed.
One of my conclusions is that what makes a place suitable for relaxing and recuperating is a low level of noise and plenty of greenery.
Another conclusion I have drawn is that a park and a square can complement each other because people visit them for different reasons. In a park, people want to experience calm and quiet, and at a square, they want to engage in lucrative commerce. But both environments still make people feel rested and recuperated.

Main title:Det offentliga rummet
Subtitle:en möjlighet till rekreation?
Authors:Arvidsson, Anna
Supervisor:Lisitzin, Katri
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Kantzoner, offentliga rum, rekreation, sittplatser, stressåterhämtning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1041
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1041
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Apr 2012 14:52
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics