Home About Browse Search
Svenska


Ädling, Andreas, 2015. Halvslutna rum : ett idéförslag för kvarteret Kandidaten i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Bostadsgården är vår närmaste koppling till naturen, det är en plats för avkoppling och en plats där vi
umgås med grannar och vänner. Dess utseende och utformning är ofta det första intrycket man får av
ett bostadsområde, något som kan vara avgörande för att locka till sig nya hyresgäster och även för att
uppmuntra boende till att använda sin utemiljö.
Syftet med detta arbete är att undersöka vad konsekvenserna blir för en ny utformning av tre
bostadsgårdar i kvarteret Kandidaten i Uppsala ifall billiga alternativ för etablering och skötsel används.
Även om fokus ligger på att minimera kostnaderna för utemiljön ska bostadsgårdarna fortfarande vara
anpassade efter de boendes användande och behov
Arbetet har utförts genom en inventering och analys av bostadsgårdarna följt av en enkätstudie bland de
boende samt intervjuer. Enkätstudien var den största källan till information under arbetet eftersom den gav
en uppfattning om vad de boende tyckte om sin utemiljö och även vad de ansåg saknades. Etablerings- och
skötselkostnader för växt- och markmaterial har undersökts för att ta reda på vilka material som har lägst
kostnader. Allt detta resulterade i ett antal programpunkter som ligger till grund för gestaltningsprocessen.
Resultatet är ett idéförslag på hur en möjlig gestaltning av bostadsgårdarna kan komma att se ut.
Samtidigt som att kostnaderna minimerats vad gäller etablering och skötsel har vissa högre kostnader
tillåtits för att bostadsgårdarna ska erbjuda många av de funktioner som de boende saknat.

,

The residential park is our closest connection to nature, it is a place for relaxation and a place for
socializing with neighbors and friends. Its appearance and layout is often the first impression you have of a
residential area therefore making it a crucial component for attracting new tenants. They are also vital for
encouraging current tenants to use the outdoor environment.
The purpose of this study is to investigate how the design of three residential parks for one residential
area in Uppsala is affected when the cost of establishment and management has to be as low as possible.
However at the same time they must also accommodate the needs of the current tenants.
The work has been done by inventory and analysis of the area followed by a questionnaire study being
sent to out to the current tenants and a few interviews. The questionnaire study was the greatest source of
information during this study. This was because it showed what opinions the tenants had of the current
state of the residential parks and what was missing from their point of view. The cost of different plant
materials and earthen materials was investigated to find out what materials had the lowest cost in relation
to establishment and management. All this information resulted in a design program and was used as a
foundation for the design process.
The result is a proposal that describes how the residential parks can be designed to have a low cost
of establishment and management. At the same time some costs have been allowed to create an outdoor
environment that provide the tenants with some functions that they previously were missing.

Main title:Halvslutna rum
Subtitle:ett idéförslag för kvarteret Kandidaten i Uppsala
Authors:Ädling, Andreas
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bostadsgård, etableringskostnad, gestaltning, skötselkostnad, underhåll, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5034
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5034
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Dec 2015 14:33
Metadata Last Modified:18 Dec 2015 14:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics