Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Charlotta and Nilsson, Stina, 2017. Till det andra genom det ena : ett växande gestaltningsförslag i Järfälla kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
9MB
[img] PDF (Gestaltningsförslag)
16MB

Abstract

Detta examensarbete undersöker ett tillvägagångssätt för att skapa en föränderlig gestaltning av en offentlig plats, som kan anpassas med och etableras jämte en utbyggnadsprocess och samtidigt svara på användarnas behov under denna utvecklingsprocess. Därigenom har vi undersökt hur landskapsarkitekter kan skapa en hållbar gestaltning med tidsdimensionen i åtanke, som svarar på såväl dagens som framtida behov ur sociala, estetiska och ekologiska aspekter. Detta är också syftet med arbetet.

Pågående urbanisering i Sverige innebär en stor utmaning för landskapsarkitekter, som i sin yrkesroll behöver hantera en snabbt växande befolkning och samtidigt erbjuda hållbara livsmiljöer av hög kvalitet. En kommun som står inför en stor utveckling och tillväxt är Järfälla kommun, nordväst om Stockholm. Här pågår ett omfattande stadsutvecklingsprojekt, Barkarbystaden, där det ska byggas för totalt 38 000 nya invånare. Detta innebär att Järfällas befolkning kommer att öka med omkring 50% under de närmaste 20 åren. Utbyggnadsprocessen är redan påbörjad och projektet är beräknat att slutföras år 2039. Antalet invånare kommer gradvis att öka under projektet, och det kommer att ske en konstant utbyggnad på vad som idag utgör ett naturområde. Följaktligen kommer detta område gradvis att förändras till karaktär, från ett lugnt och sparsamt använt naturområde till att bli en levande plats fylld av liv, rörelse och ljud. Den ökade andelen boende i närheten kommer att ge en mer intensiv användning av platsen än den har idag, men skapar också fler och olika behov som måste bemötas på en och samma plats.

Vi undersökte området där Barkarbystaden och det angränsande naturområdet kommer att mötas genom tre gestaltningar vid olika tidpunkter under utbyggnadsprocessen. Dessa tidpunkter benämns som akter: akt 1 vid år 2017, akt 2 år 2024 och akt 3 år 2039. Studien började med platsbesök, skisser och experimentella kreativa övningar. Vi genomförde också litteraturstudier, kart- och dokumentstudier och hade samtal med sakkunniga i stadsbyggnadsprojektet. Arbetet sammanfattades i riktlinjer gällande för hela gestaltningsprocessen, tillsammans med de tre akternas gestaltning och tillhörande inventering, analys och program.

Bifogat till detta arbete finns vårt förslag, Till det andra genom det ena, presenterat i sin helhet. Arbetet visar på tidsdimensionens potentiella roll vid gestaltning och hur landskapsarkitekter kan använda detta i sitt arbete.

,

This thesis examines an approach for creating a changing design of a public space that can be adapted to a construction process while responding to the users’ needs during this development process. In doing so, we have investigated how landscape architects can create a design with the time dimension in mind. The purpose of this thesis is to achieve a sustainable design that can be adapted and established alongside a development process, changing in line with the environment and responding to today’s and future needs in social, aesthetic and ecological aspects.

Ongoing urbanization in Sweden represents a major challenge for landscape architects who in their work need to handle a rapidly growing population while providing sustainable, high-quality environments. A municipality facing a major development and growth is Järfälla municipality, northwest of Stockholm. Järfälla municipality is planning for comprehensive urban development project, Barkarbystaden, which will result in a total of 38 000 new inhabitants and a 50% increase in Järfälla’s population. The development process has already started and the project is planned to be completed in 2039. The number of inhabitants will gradually increase during the projects’ construction process, and there will be a constant expansion of what is today a natural site. Consequently, this area will gradually change character from beeing a quiet and sparsely-used natural site to become an active place filled with life, motion and sound. The increased number of residents will provide more intensive use of the site than it has today, but will also result in more and different needs that will have to coexist on site.

We investigated the area where Barkarbystaden and the adjacent nature site meet, through three designs at different imagined times during the development process. These different times are referred to as phases: Phase 1 in 2017, Phase 2 in 2024 and Phase 3 in 2039. The study began with site visits, sketches and experimental creative exercises. We also conducted literature studies, map and document studies and conversations with key informants from the development project. This resulted in guidelines which were applied to the entire design process together with the three phases’ design with appurtenant inventory, analysis and program.

Attached to this thesis we present our proposal, Getting to this through that. The thesis shows the potential role of the time dimension when it comes to design, and how landscape architects can use this in their work.

Main title:Till det andra genom det ena
Subtitle:ett växande gestaltningsförslag i Järfälla kommun
Authors:Lindberg, Charlotta and Nilsson, Stina
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Oles, Thomas and Dovlén, Sylvia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landskapsarkitektur, Gestaltning, Barkarbystaden, Föränderlig, Tidsdimension
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6516
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6516
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2017 10:40
Metadata Last Modified:05 Jul 2017 06:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics