Home About Browse Search
Svenska


Åkerström, Jonas, 2015. Myttingelinjen : att omvandla ett nedlagt försvarsområde. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Syftet med detta examensarbete är att visa på möjligheter att förändra nedlagda försvarsanläggningar för att skapa platser till glädje för allmänheten. Under 1900-talet har Sveriges militärmakt producerat en mängd platser som idag är övergivna. I den mån platserna fått nya funktioner är det som historiska museum som pekar på den tidigare användningen. Myttingelinjen på Värmdö ligger i Stockholms skärgård och består av sju batterier i varierande grad av förfall. Detta arbete redovisar översiktligt hur Myttingelinjens ruiner skulle kunna omvandlas till ett rekreationsområde med varierande upplevelser. Arbetet innefattar en förstudie där plats väljs och områdets historia presenteras. Därefter följer inventering och SWOT-analyser på hela Myttingelinjen och därefter inventering och analys på de individuella batterierna. Resultatet redovisar ett övergripande program och programkarta över hela Myttingelinjen, samt separata programmål, strukturplaner och visionsskisser för de sju batterierna. Det övergripande programmet siktar mot att knyta ihop området till en helhet och fördela funktioner över hela Myttingelinjen. De sju batterierna förses med olika funktioner med fokus på antingen vila eller fysisk aktivitet. I slutet av arbetet diskuteras frågor om säkerhet kontra estetik, bristen på referensprojekt och platsens attraktionskraft om projektet skulle förverkligas.

,

The purpose of this master's thesis is to show that it is possible to redevelop disused military fortifications in order to create attractive places for the public. During the 20th century, Sweden's military produced a number of installations that are now abandoned. In the few cases when one of these places has been given a new function, it has been as a museum focused on telling the story of
when the installation was used by the army. Myttingelinjen (The Myttinge Line) on Värmdö is located in the archipelago of Stockholm and consists of seven batteries in different states of decay.
This thesis presents a suggestion of how Myttingelinjen could be converted to a recreation area with a range of events and experiences. The thesis consists of a prestudy where the choice of the project area is explained and the history of Myttingelinjen is presented. Then follows an inventory and SWOT-analyses of the whole of Myttingelinjen, and thereafter an inventory and analyses of the
individual batteries. The result portion of the thesis presents an overall program in the form of text and a plan, as well as individual aims, structural plans and visionary sketches for each of the seven batteries. The purpose of the overall program is to present a way to make the entire area more coherent and distribute various functions over the whole of Myttingelinjen. The seven batteries will be equipped with different functions that focus on either a feeling of repose or physical activity. At the end of the thesis, questions concerning safety versus aesthetics, the lack of reference projects and the attractiveness of the recreation area if it was to be realized are discussed.

Main title:Myttingelinjen
Subtitle:att omvandla ett nedlagt försvarsområde
Authors:Åkerström, Jonas
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Berglund, Ulla and Lindholm, Gunilla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, Värmdö, försvarsanläggningar, ruiner, omgestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4622
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4622
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 09:57
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 09:57

Repository Staff Only: item control page