Home About Browse Search
Svenska


Brundin, Sara and Mattsson Kjellqvist, Lova, 2014. From wheels to walking : exploring an alternative planning approach in Sub-Saharan countries - the case of the Axis in Nairobi, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Rapid urbanisation is putting strains on both the landscape and the city dwellers and the pressure on planning for sustainable and equitable cities is crucial. As many cities in Sub-Saharan Africa are expanding, city planning has trouble keeping up to meet the needs of the growing amount of urban dwellers. Many cities have also been planned with the cars in focus and the needs and comfort of the pedestrians have been overlooked. The capacity of institutions is limited due to centralized government and bureaucracy, as well as corruption. Planning is erratically implemented and it is difficult to know what will happen. Sustainability is of great importance but in fast-growing low-income countries the social, ecological and cultural sustainability is easily ignored.
The aim of this essay is to find an alternative approach for planning in these countries with people and their activities as a priority. By recognizing the street as an important public space issues concerning social, ecological, economical and cultural needs can be addressed. Inclusiveness in terms of walkability can make the street become a public space within the infrastructure of the city. This can, in addition to parks and squares, be a tool to create a more sustainable city. In contrast to making big plans and working from above, the Small change approach described by Hamdi (2004) is a way to work from bottom upwards. He describes two types of structures in the city: designed structures and emerging structures. By designing for the current need with small solutions, the emerging structures appear, and the change isn’t so big that it needs big investments. This approach is very valuable when working in a limited planning context since small means can change things quickly.
Using a street in Nairobi, Kenya as an example the work in this thesis consists of developing a toolkit for how to achieve a sustainable city planning by using a small step approach. The toolkit consists of the Pillars of Planning and Design Principles, guidelines and building blocks. The Axis as the street is called, runs through the central industrial area and ends in CBD, making up the only available overpass over the railways in a radius of a couple of kilometres. The history of Nairobi is of a colonial character and throughout history, both racial and social segregation have been practised while planning the city. Through observations, the needs of the city become visible and are considered in the design proposal of the Axis.

,

Den snabba urbaniseringen påverkar både stadsborna och landskapet omkring städerna vilket gör at det blir alltmer viktigt att planera för hållbara och rättvisa städer. Många städer i Afrika söder om Sahara expanderar och stadsplaneringen har svårt att anpassa sig till, samt tillgodose behoven hos den växande urbana befolkningen. Länge har planeringen fokuserat på framkomlighet med bil medan fotgängarnas behov och komfort har förbisetts. Planeringsinstitutionernas möjligheter är ofta begränsade på grund av centraliserade regeringar, byråkrati och korruption. Detta leder till att planering och implementering sker på ett oförutsägbart vis och det är svårt att veta vad som kommer hända. Hållbar utveckling är av stor betydelse men i snabbväxande låginkomstländer är social, ekologisk och kulturell hållbarhet ofta lågt prioriterad.
Syftet med denna uppsats är att hitta en alternativ metod för planering i länder söder som Sahara där människor och deras aktiviteter prioriteras. När gatan erkänns som en viktig offentlig plats kan frågor som rör sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella behov uppmärksammas och integreras i planeringen. Med mer utrymme för fotgängare på gångvänliga gator inkluderas alla invånare i staden och gatorna kan bli nya offentliga platser i stadens infrastruktur. Tillsammans med parker och torg kan mer gångvänliga gator vara ett tillvägagångssätt för att skapa en mer hållbar stad. Istället för att göra stora planer och arbeta uppifrån är ”den lilla förändringen” som beskrivs av Hamdi (2004) ett sätt att jobba från botten och uppåt. Han beskriver två typer av strukturer i staden: designade strukturer och framväxande strukturer. Genom att designa för det nuvarande behovet med små lösningar kan andra positiva processer ske. Detta tillvägagångssätt är mycket värdefullt när man arbetar i ett låginkomstland eftersom små medel kan förändra saker och ting snabbt.
Med en gata i Nairobi i Kenya som exempel har arbetet i denna uppsats bestått av att utveckla en verktygslåda för hur man kan närma sig en hållbar stadsplanering med hjälp av en småstegsprincip. Verktygslådan består av Pillars of Planning och Design Principles, riktlinjer för planering respektive byggstenar för design. Axis, som gatan kallas, går genom ett centralt beläget industriområde och slutar i Central Business District och är den enda passagen över järnvägen på ett par kilometers radie. Under Nairobis koloniala historia har både ras- och social segregation praktiserats när man har planerat och byggt staden. Genom observationer, gångturanalyser och samtal har stadsbornas behov försökts synliggöras och beaktas i designförslaget för Axis.

Main title:From wheels to walking
Subtitle:exploring an alternative planning approach in Sub-Saharan countries - the case of the Axis in Nairobi, Kenya
Authors:Brundin, Sara and Mattsson Kjellqvist, Lova
Supervisor:Johansson, Rolf and Muthuma, Lydia
Examiner:Calderon, Camilo and Ignatieva, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Nairobi, Kenya, Sub-Saharan Africa, urban planning, walkability, low income countries, landscape architecture, streets, Small Change
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3349
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3349
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:23 Jun 2014 14:45
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 14:45

Repository Staff Only: item control page