Home About Browse Search
Svenska


Åström, Kajsa, 2013. Dagvattenhantering i gatumiljöer : ett gestaltningsförslag över Johannesbäcksgatan i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Städernas gator har länge utformats utifrån bilisternas behov. Men tiderna
har ändrats och idag är det allt vanligare att gatumiljöer utformas för att främja
cyklister och fotgängare. Det beror delvis på vår strävan efter ett hållbart samhälle. I
detta examensarbete kombineras två aspekter som bidrar till ett hållbart samhälle:
hållbar dagvattenhantering i gatumiljöer och goda fotgängarmiljöer. Syftet är dels
att undersöka hur hållbar dagvattenhantering kan användas för att utforma en gata
som är inbjudande för fotgängare och dels att undersöka hur dagvattnets estetiska
egenskaper kan lyftas fram på ett hållbart sätt längs en gata. Examensarbetet
resulterar i ett gestaltningsförslag över Johannesbäcksgatan i Uppsala. Gatan ligger
i utvecklingsområdet Östra Sala Backe, ett område som ska bli ”Uppsalas mest
hållbara område”.
Examensarbetet är uppdelat i fyra delar.
Del 1 är en introduktion till ämnet hållbar dagvattenhantering men beskriver även
hur gator bör utformas för att vara inbjudande för fotgängare. Här redogörs också för
de metoder som använts för att komma fram till gestaltningsförslaget.
I del 2 redovisas resultatet från två fallstudier: Green Streets, Portland och Bo01,
Malmö. Den inleds med en beskrivning av hur de båda fallen hanterar dagvattnet.
Därefter följer analyser om hur dagvattenanläggningarna är integrerade i närmiljön,
hur dagvattenhanteringen fungerar vid torr väderlek samt vilka mervärden som
dagvattenhanteringarna ger upphov till.
I del 3 presenteras gestaltningsförslaget över Johannesbäcksgatan och hur
det framställdes. Förslaget baseras på bärande idéer som är indelade i två
huvudkategorier: dispositionella idéer och estetiska idéer. De dispositionella idéerna
svarar på hur hållbar dagvattenhantering kan användas för att utforma en gata som
är inbjudande för fotgängare medan de estetiska idéerna visar hur dagvattnets
estetiska egenskaper kan lyftas fram.
Del 4 består av en avslutande diskussion kring de frågeställningar som arbetet
baseras på. Här förs också ett resonemang kring vilka utmaningar och möjligheter
som uppstår vid arbetet med dessa frågor. Del 4 ger mer generella lärdomar som kan
vara av nytta för andra landskapsarkitekter i andra projekt.

,

Imagine yourself in a city, looking out your window. Whether it´s your kitchenwindow or your office-window you´ll most likely be looking at a streetscape. Streets
compound a great deal of a city´s public space and it´s design is therefore important. Most streets have been designed to accommodate cars. But times are changing.
Sustainability is a hot topic today. Streets are more often designed to house more sustainable transportation-choice, such as pedestrians.
Pedestrian friendly streets are created by attaining a number of aspects. The most
important ones are: safety, security and esthetics. Other aspects which makes a street more appealing for pedestrians are: existence of benches or other places to sit,
the presence of humans and the prospect of meeting others, an ease of accessibility and finally a variation of experiences.

PEDESTRIANFRIENDLY
STREETS
Seatings
Safe
Secure
Ease of accessibility
Esthetics
Variation of experiences
the presence of humans

Stormwater management is crucial in city´s streetscapes. Since streets compound a great deal of the city space, most of the city´s runoff is located in the streets. In
natural environments rainwater is absorbed by plants and infiltrated in the soil.
In cities the water washes over the hard surfaces, unable to infiltrate. This results in a stormwater runoff. Stormwater has traditionally been led into sewer-pipes but
the sewer systems has reached their capacity. During heavy rain the sewers are overflowed and causes construction-damages as well as polluted rivers, lakes and
seas. Sustainable stormwater management sometimes keeps the stormwater out of the sewers and sometimes delays the water above ground.
Since sustainable stormwater management is located above ground it can contribute to loads of additional values. But there are also a few challenges presented. The two main
challenges is to integrate the facilities and to create facilities that are appealing even when water is not existing.

Main title:Dagvattenhantering i gatumiljöer
Subtitle:ett gestaltningsförslag över Johannesbäcksgatan i Uppsala
Authors:Åström, Kajsa
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Dahlman, Ylva and Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Hållbar dagvattenhantering, gatumiljö, estetisk, hållbar, fallstudie, Green Streets, Bo01, gestaltningsförslag, Östra Sala Backe, Johannesbäcksgatan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2868
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2868
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2013 13:46
Metadata Last Modified:24 Oct 2013 13:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics